Eseménynaptár

július 2018
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

draperia2x2 

"Egbell 1915 - 2015"

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 34. vándorgyűlése

 

ELŐKÉSZÍTÉS 

 

A VÁNDORGYŰLÉS - FÉLÉVSZÁZADOS HAGYOMÁNY

A Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöksége 1956 októberében hozott határozatot arról, hogy „az Egyesület minden év szeptemberében tudományos ankétot rendez külföldi vendégek meghívásával”. Az első ilyen „szeptemberi ankét” 1957. szeptemberében Budapesten és Tihanyban volt. 1964-től az Egyesület törekedett a rendezvény nemzetközivé fejlesztésére. Innen eredt a Nemzetközi Geofizikai Szimpózium nagysikerű intézménye, amelynek első (nemzetközi) helyszíne Lipcse (1967), az utolsó 1991-ben Kijev volt. A szimpóziumokkal párhuzamosan azonban az Egyesület szervezett vándorgyűléseket is, az első (hivatalosan a második) ilyen rendezvény 1965 szeptemberében Szegeden volt. Azóta az ország 15 városa adott helyet harminchárom vándorgyűlésnek, teljesítve azt az alapgondolatot, hogy egy ilyen rendezvény mindig az adott régió geofizikai/földtani kérdéseit helyezi előtérbe.

A vándorgyűléseket az Egyesület általában évente rendezte, a kilencvenes évektől mindig ősszel. A pénzügyi nehézségek miatt ebben az évszázadban viszont az a megállapodás van érvényben, hogy három társegyesület (a Magyarhoni Földtani Társulat, az Országos Magyar Bányász-Kohász Egyesület és az MGE) felváltva rendezi (őszi) konferenciáját, emiatt volt 2003-ban Szolnokon, 2006-ban Zalakaroson, 2009-ben Pécsen, 2012-ben Miskolcon vándorgyűlésünk. 

 

AZ IDŐZÍTÉS - SZÁZ ÉVES A MŰSZERES SZÉNHIDROGÉNKUTATÁS

Az egbelli, akkor már ismert kőolajtelep felett 1915-ben kezdődtek azok a geofizikai mérések, amelyek 1916-ra igazolták az Eötvös-inga mérések alkalmazhatóságát a szénhidrogénkutatásban. Amikor az Egyesület hagyományos vándorgyűlésén ezt a centenáriumot ünnepli, áttekinti a geofizikának és társtudományainak jelenkori eredményeit és jövőbeli kilátásait. Várjuk a földtudományok művelőinek részvételét, előadásait, bemutatóit.

 

BESZÁMOLÓ 

 Az összefoglaló szerkesztett, képekkel kiegészített változatát itt olvashatja

 

Összefoglalva: a vándorgyűlés (egy éves előkészítés után) 2015 szeptember 24-én plenáris üléssel kezdődött a Benczúr Konferenciaközpontban (Budapest VII, Benczúr u. 35). Aznap délután 2 szekcióülésben folytak az előadások, másnap délelőtt és délután is szekcióülések voltak. Az ellátás része volt 2 büféebéd, egy baráti vacsora, és folyamatos volt a kávéellátás. A Benczúr Konferenciaközpont szolgáltatásai tökéletesen megfeleltek elvárásainknak és igényeinknek. Kiegészítésül péntek este a vándorgyűlés résztvevői látogatást tehettek  az MFGI Eötvös-gyűjteményében, szombaton pedig tanulmányi kirándulásként túrát szerveztünk a budai Várbarlangban (bevezető előadásokkal).

Tervek, és ami megvalósult ezekből

Előrelátható volt, hogy a 34. Vándorgyűlés más lesz, mint az eddigiek. A budapesti helyszín nem olyan vonzó, mint egy vidéki (sajnos, a rendezésre nem volt más vállalkozó), és az idők is érezhetően megváltoztak (erről a márciusi fórum is ad majd egy körképet). Tudtuk, hogy a sikerhez nem lesz elegendő a szokásos, hagyományos szakmai étlap. Hívószavakat kellett kitalálnunk, és a tárgysorozatot a szakmát és az államigazgatást most érintő kérdésekhez kellett idomítanunk. Ettől volt várható a megfelelő résztvevői létszám. A tervezett témák, események közül néhányat sikeresen, néhányat sikertelenül valósítottuk meg.

=== A vándorgyűlés „jelszava” a 100 (azaz 99) éves egbelli mérés volt (erről A Magyar Geofizika 2015. őszi számában adtunk ismertetést). Erről szólt a plenáris ülés 3 előadása is. Ámbár ez a mondat jót tett az arculat-kialakításnak, az előadásokban ezt nem sikerült tükröztetni: nem volt szénhidrogénkutató szekció, nem voltak kellő számú olajos előadások. Nem sikerült megvalósítani az ilyen tárgyú tudománytörténeti bemutatót sem.

=== A litoszférakutató szekció adott alkalmat arra, hogy köszöntsük Posgay Károly tagtársunkat 90. születésnapján. Sikeres szekció tükrözte a sikeres tárgykört.

=== A geotermikus szekcióban Rybach László tagtársunkat köszöntöttük, a téma jelenleg is országos jelentőségű, ezért kellő mennyiségű előadás hangzott el.

=== A radioaktívhulladék-elhelyezés kérdése szakmánk szempontjából kiemelt jelentőségű. Azért sikerült sikeres szekciót szervezni, mert az RHK (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft), jelesül Kereki Ferenc üv. igazgató a vándorgyűlés mellé állt, mozgósította beosztottait és kapcsolatait.

=== Nem sikerült megszerveznünk a régészeti geofizikai szekciót (a régészeknek teljesen szokatlan volt a magas részvételi költség, emellett a szakmának most belső problémái is vannak).

=== Nem valósultak meg a „Nulladik óra” előadásai (amelyek 6 évvel ezelőtt Pécsen tele házat vonzottak), mert összesen egy gimnáziumból sikerült résztvevőket toborozni.

Gondjaink a részvétellel

Az előkészületek során riadtan vettük észre, hogy az előregisztrációs határidőre alig néhány regisztrált résztvevőnk lett. Pánikszerűen próbáltunk résztvevőket toborozni, engedményeket adtunk, ennek eredményeképpen végül az előző vándorgyűlésekhez hasonló részvevői számokról és anyagi erdményről számolhatunk be. Egy dolog azonban nyilvánvalóvá vált: ilyen (viszonylag) magas regisztrációs díjakkal a jelen gazdasági körülmények között, szakmánk jelenlegi helyzetében ilyen szerkezetű vándorgyűlést nem szabad még egyszer szerveznünk.

A végső számok: gazdálkodó szervezetek 73 résztvevőt regisztráltak, ezen felül 4 magánszemély fizetett be a vándorgyűlésre (utóbbiak mindegyike előadói kedvezményt is kapott). „tiszteleti regisztrációval” 11 résztvevőnk volt (meghívottak, plenáris előadóink); hivatalból, illetve szervezőként 10 tagtársunk vett részt a vándorgyűlésen (a résztvevők száma Pécsen 110, Miskolcon 102 volt).

Növelte a részvételt, egyben a bevételt is, hogy az RHK-val és a Geologgal csomagmegállapodást kötöttünk. Adott számú teljesárú részvétel átutalása fejében mindkét cég több munkatársának, egyben előadóknak adtunk regisztrációt (akik egyébként nem vettek volna részt a vándorgyűlésen előadóként sem). 

Előadások

Az előbb vázolt pénzügyi nehézségek ellenére a hagyományoknak megfelelő számban és (talán) színvonalon sikerült előadásokat összeszednünk. Ez csak amiatt sikerült, hogy több partnerintézményünkkel szóbeli megállapodáson alapuló „kváziszponzorációs” egyezményt kötöttünk, amely megkönnyítette az előadók részvételét. A beérkező előadások közül nem kellett egyet sem visszautasítani. A szekciórend a következő volt:

=== Megnyitó: 4 plenáris előadás

=== Litoszféra szekció (elnök: Hajnal Zoltán): 10 előadás

=== Tudománytörténeti szekció (elnök: Horváth Zsolt): 3 előadás, majd a Geolog történeti bemutatója 11 részletben

=== Poszterszekció (elnök: Petrovszki Judit): 4 előadás

=== Nyersanyagkutatás (elnök: Kakas Kristóf): 5 előadás

=== Mérnökgeofizika (elnök: Magyar Balázs): 5 előadás

=== Adatfeldolgozás (elnök: Takács Ernő): 3 előadás

=== Radioaktívhulladék-elhelyezés (elnök: Várhegyi András): 11 előadás

Tájékoztató anyagok

A vándorgyűlés előkészítése és lebonyolítása folyamán sikerült néhány újdonságot megvalósítanunk, amely csökkentette a költségeket amellett, hogy a hagyományok nem sérültek.

=== A teljes előkészítés folyamán homogén volt a tájékoztató anyagok grafikai arculata

=== A „kongresszusi kiadvány” helyét a kiadott pendrive foglalta el, amelyen az összes egyoldalas tartalmi kivonat (és előadásonként egy grafikai oldal) olvasható. Ez nemcsak olcsóbb volt, de az átfutási időt is minimalizálni lehetett (az utolsó módosítás 48 órával a kezdés előtt érkezett be)

=== A vándorgyűlés anyaga (azaz a „kiadványon” felül az összes előadás levetített anyaga, valamint a fotógyűjtemény) archíválásra került DVD lemezen, amelyet a szokások szerint megőrzünk

Köszönetnyilvánítások

Ebben a vándorgyűlésben nemcsak a szervezőbizottság 4 tagjának munkája (és többéves tapasztalata) van benne, hanem segítségünkre volt egy sor tagtárs is: munkájával, anyagi hozzájárulásával, tanácsaival (az alábbi felsorolás óhatatlanul nem teljeskörű).

=== Az ELTE 3 doktorandusza (ingyen részvételért) pótolhatatlan, magas szakmai színvonalú segítséget nyújtott. Koma Zsófia, Szabó Ábel és Kovács Zoltán nevét meg kell jegyeznünk.

=== Szabó Zoltán, Csath Béla, Gál Csaba és Kereki Ferenc tartották a plenáris előadásokat

=== A litoszféra szekció szervezésében Haynal Zoltán és Takács Ernő, a geotermikus szekcióéban Rybach László és Szanyi János vállalt szerepet

=== A barlanglátogatás bevezető szakmai előadója Leél-Őssy Szabolcs és Törös Endre volt

=== Rybach László nagysikerű laudációját Horváth Ferenc és Szarka László tartotta

=== Az RHK szakmai támogatását Kereki Ferenc és Tungli Gyula biztosította

=== A Geolog anyagi és szakmai támogatásáért Szongoth Gábornak és munkatársainak tartozunk köszönettel

=== A vándorgyűlés legnagyobb anyagi támogatója a MOL volt, emellett támogatást kaptunk az EAGE-től, a Geomagától, a KBFI-Triásztól is

=== Igen nagyértékű volt az MFGI, személyesen Fancsik Tamás támogatása

A beszámolót összeállította a szervezőbizottság:
 Petrovszki Judit, Hegedűsné Petró Erzsébet, Kovács Attila Csaba és Kakas Kristóf

lablec1xma2