Eseménynaptár

Június 2023
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mge logombfsz logoELTE feketeEAGE

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 
előadó ülése 2018.

Az „Új utak a földtudományban”, majd a „Földtudományi határterületek” előadássorozat folytatásaként a 2018. évben is megrendezzük a Magyar Geofizikusok Egyesületének és az EAGE Local Chapter Hungary közös előadó délutánját. Az eddigiekkel megegyezően november harmadik szerdáján is várjuk nemcsak tagtársainkat, hanem az előadások tárgya iránt érdeklődő kollégáinkat és egyetemi hallgatókat is.

Jelen előadóülés helyszíne a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konferenciaterme (Budapest, 1145 Columbus u. 17-23.).

2018. november 21. szerda, 14 óra

Új geofizikai kutatási eredmények a Paks II. Atomerőmű

környezetének kutatásában

Levezető elnökVarga Péter

Gombár László (Deák F.), Szerkezetkutató 3D és nagy felbontású 2D szeizmikus mérések a Paksi  

                                             Atomerőmű környezetében


Tóth László (Győri E., Mónus P., Trosits D.):
A szeizmológia új eredményei

Magyar Balázs:A 4-es és 5-ös blokk területének geotechnikai jellemzése 

Kávészünet

Tóth Tamás:Paks II környezetének nagyfelbontó képességű geofizikai térképezése

S. P. Larskij: Továbbkutatási stratégia

MGE titkárság


AZ EGYESÜLET KONFERENCIÁI, ELŐADÓÜLÉSEI 

 

2017: A SZERDAI ELŐADÓÜLÉSEK FOLYTATÓDNAK!

PROGRAMBEHARANGOZÓ

 

Az „Új utak a földtudományokban”, majd a „Földtudományi határterületek” előadássorozat folytatásaként a 2017. évben is megrendezzük az Egyesület rendszeres előadódélutánjait. Az eddigiekkel megegyezően az adott hónap harmadik szerdáján várjuk nemcsak tagtársainkat, hanem az előadások tárgya iránt érdeklődő kollégáinkat. A színhely nem változott: általában vagy a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet díszterme (Stefánia út), vagy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konferenciaterme (Columbus utca). Idén egy előadóülést a Miskolci Egyetemen is tervezünk a Miskolci Egyetem Geofizikai Intézeti Tanszék támogatásával. Az előadássorozat fő támogatója az MFBH és az MFGI, de számítunk a FöCiK közösségébe tartozó földtudományi civil szervezetek együttműködésére is. Bízunk abban, hogy ezek a rendezvények jól fogják szolgálni a társult szervezetek közötti szakmai és emberi kapcsolatok továbbépítését, a szakmák szinergiáját.

Az alábbiakban az előzetes elképzeléseinket adjuk meg, a kiegészítéseket, pontosításokat honlapunkon jelezzük majd. Valamennyi előadóülésről előzőleg meghívót is küldünk.


2017. április 19, szerda, 14 óra;  MBFH konferenciaterem (Columbus u. 17)

„Környezetvédelem, sugárvédelem az egykori mecseki uránbányászat területén"

Várhegyi András: Sugárvédelem és monitoring a MÉV egykori munkahelyein; az új sugárvédelmi rendelet konzekvenciái

Bárányné Frucht Éva, Szegvári Gabriella, Várhegyiné Kiss Zsuzsanna: Ivóvízbázis-védelem és hidrogeológiai kérdések az egykori uránbányászat hatásterületén

Éberfalvi József, Tóth Zoltán: A szennyezett vizek uránmentesítési és sómentesítési technológiái a BVH Kft. Mecseki Környezetvédelmi Bázisán


2017. május 17, szerda, 14 óra;  Miskolci Egyetem, Csókás terem

Az Egyetem külföldi földtudományi hallgatóinak bemutatkozása

(Angol nyelvű előadások az Egyetem szervezésében)

„Geofizikusok határok nélkül
 — a világ távoli pontjairól érkezett hallgatóink mesélnek”

(az egyesület Észak-magyarországi Csoportjának előadóülése)

  •     Kiss Anett – Az EAGE Miskolci Hallgatói Tagozata a Miskolci Egyetemen
  •     Daniel Nuamah – The West African republic of Ghana, a beacon of hope in Africa
  •     Aouatef Soltani – Country behind the sea

 

2017. június 21, szerda, 14 óra;   MBFH konferenciaterem

„Budapest földrengés-veszélyeztetettsége”

(Tervezett előadók: Győri Erzsébet, Tildy Péter, Kovács Attila Csaba stb)

2017. október 18, szerda, 14 óra; MBFH konferenciaterem (Columbus u. 17)

Az egyetemi Student Chapterek tevékenységének bemutatása, előadások

(Az EAGE Miskolc Student Chapter, Miskolci Egyetem és az SEG Eötvös Student Chapter, ELTE tagjainak előadásai)

2017. november 15, szerda, 14 óra; MBFH konferenciaterem (Columbus u. 17)

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának legjobb előadásai


 

Földtudományi határterületek, 2015-2016

Az elmúlt évek rendezvényeinek folytatásaként új előadássorozatot hirdettünk. Az előadások keretében kerestük azokat a témákat, amelyek kapcsolatot jelentenek Egyesületünk és a Földtudományi Civil Szervezetek Közösségében (FöCiK) társult szervezetek között. Ezért minden egyes előadóülés társrendezője a FöCiK egy-egy tagszervezete. Bízunk abban, hogy ezek a rendezvények jól fogják szolgálni a társult szervezetek közötti szakmai és emberi kapcsolatok továbbépítését, a szakmák szinergiáját.

AZ ERRE A CÉLRA BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK (NÉMELY ESETBEN NAGYON RÖVIDÍTETT) VÁLTOZATÁT MELLÉKELJÜK
AZ EREDETI BEMUTATOTT PREZENTÁCIÓK PDF VÁLTOZATBAN KÉRÉSRE MEGKAPHATÓK; KÉRJE A HONLAP SZERKESZTŐJÉRŐL

EGYES ELŐADÓÜLÉSEKRŐL FOTORIPORT KÉSZÜLT, EZ MEGTEKINTHETŐ A FÉNYKÉPALBUMBAN

2015 szeptember 16, szerda, 14 óra

Nyersanyagkutatás: múlt, jelen, jövő

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete előadóülése

meghívó

Horváth Zsolt: Elnöki megnyitó, az előadássorozat ismertetése

Baksa Csaba: Köszöntő, a FöCIK bemutatása

Tóth Álmos: Töredék gondolatok a magyar bauxitgeofizika-történetről     előadás

Mindszenty Andrea: A hazai bauxitkutatás némely tanulságai – egy ALUTERV-esből lett bauxitkutató visszaemlékezései     előadás

Kakas Kristóf: Bauxitkutatás geofizikával — modellek, paradigmák, elszalasztott és  kihasznált lehetőségek       előadás

Somos László: Új utak szénvagyonunk hasznosításában      előadás

Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László, Mázik Jenő: A geológia és a mélyfúrás-geofizika kapcsolata a földtani kutatásban      előadás


2015 október 21, szerda, 14 óra

Áramlások a földköpenyben, vulkánok, hegyek

A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Geofizikusok Egyesülete előadóülése

meghívó

Galsa Attila: A lemeztektonika motorja: áramlások a földköpenyben

Karátson Dávid: A Csomád fiatal vulkánosságának új kutatási eredményei - tefrosztratigráfia, geokronológia, vulkánmorfológia

Szabó Zoltán: Eötvös Loránd, a Dolomitok fotográfusa


2015. november 18, szerda, 14 óra

Földi erőterek, földi vonatkoztatási rendszerek

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság és a Magyar Geofizikusok Egyesülete előadóülése

meghívó

Völgyesi Lajos: A földi erőterek jelentősége a geofizikában és a geodéziában

Kiss János, Vértesi László, Gulyás Ágnes, Madarasi András, Sörés László: Geofizikai térképek határtalanul

Timár Gábor: A Föld alakjától a történeti térképek georeferálásáig: — a Habsburg topográfiai térképek a Google Earth-ön

Márton Mátyás: Tektonikai glóbusz és szétszedhető szerkezeti, morfológiai föld-modell — földtudományi oktatástörténeti érdekességek a Virtuális Glóbuszok Múzeumában


2016. február 17, szerda, 14 óra

Elektromágneses és mechanikus hullámok  az orvosi diagnosztikában és a földtani kutatásban

A Magyar Természettudományi Társulat Földtudományi és Orvos-egészségügyi szakosztályainak és a Magyar Geofizikusok Egyesületének előadóülése

meghívó       beérkezett tartalmi összefoglalók

Földes Tamás: Képalkotó humándiagnosztikai eszközök alkalmazása a földtudományokban

Pethő Gábor: Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai        előadás

Zilahi Sebess László: Szónikus módszerek alkalmazása a fúrásos földtani-geofizikai kutatásban      előadás

Tőrös Endre: Mérnöki objektumok, műtárgyak diagnosztikája geofizikai módszerekkel       előadás

Kellermayer Miklós: Korrelatív biomedicinális képalkotó eljárások


2016. március 16, szerda, 14 óra

Az izolációt meghatározó fizikai és kémiai tulajdonságok és azok változása a hulladék-tározók tervezése szempontjából

meghívó

Molnár Péter: Radioaktív hulladékok izolációja     előadás

Kovács László: Az üregképzés izolációs viszonyokra gyakorolt kőzetmechanikai hatásai      előadás

Andrássy Máriusz, Dankó Gyula, Korpai Ferenc: A Bátaapáti NRHT vágatainakkörnyezetében kialakult EDZ hidraulikai vizsgálata      előadás

Prónay Zsolt, Törös Endre, Tildy Péter: Bátaapáti vágatokban és azok között végzett geofizikai mérések        előadás

Benedek Kálmán: Törésrendszerek értelmezés és szerepe mélységi geológiai tárolók lezárásnak tervezése során - DFN modellezés     előadás

Megyeri Tamás, Jobaházi Vilmos, Szántó Vera, Glatz Katalin: A lejtősaknák javasolt lezárási módja a töréses övekben. Koncepcióterv és annak felülvizsgálata       előadás  

Salem Georges Nehme: Sugárvédő betonok                előadás

Fintor Krisztián: Gyorsított degradációs kísérletek a Bátaapáti NRHK beton műszakigátjainak egy elemén    előadás

Kaszás István, Magyar Balázs, Stickel János: Hulladéktároló feküszintje szigetelésének ellenőrzése hidrogeológiai teszttel és felszíni geofizikai módszerekkel        előadás

Magyar Balázs, Stickel János: Vízzáróság értékelése geofizikai módszerekkel lúgos talajvíz-szennyezésnél egy ipari tározó példáján       előadás

 


 

2016. április 20, szerda, 14 óra

Zölderőmű-parkok kialakítására alkalmas területek kiválasztási szempontjai

A Magyar Meteorológiai Társaság és a Magyar Geofizikusok Egyesülete előadóülése

meghívó

Nagy Zoltán: Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Mika János, Dobi Ildikó, Rázsi András: Nap és szélenergia-potenciál becslések Eger térségében

Illyi Tamás: Magyarországi felszínközeli szélviszonyok alakulása a 21. században.

Schönviszky László: Napenergia egy Törökvész úti társasház tetejéről - diagrammok bemutatása az elmúlt két évről

Madarasi András: A magnetotellurikus módszer geotermikus alkalmazásának lehetőségei

Pelczéder Ágnes: A Győri Geotermikus Projekt bemutatása

Kovács Attila Csaba, Fancsik Tamás, Hegedűs Endre, Redlerné Tátrai Marianna, Gúthy Tibor, Tóth Izabella, Csabafi Róbert, Bujdosó Éva: Geotermikus célú szeizmikus vizsgálatok Győr térségében


2016. május 18

Felszínalatti vízbázisok modellezése

A Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar Geofizikusok Egyesülete előadóülése

 meghívó

Tóth György, Szőcs Teodóra, Gál Nóra, Kun Éva: A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és a vízbázis-védelmi munkák kapcsolata

Vértesy László, Gulyás Ágnes, Füsi Balázs: Vízkutatás geofizikával felszín alatt 2 - 2000 m mélységben

Dankó Gyula, Görög Zsolt, Püspöki Zoltán: A gödöllői vízbázis vízföldtani modelljének továbbfejlesztett változata (a földtani és karotázs vizsgálatok korrelációs feldolgozása alapján)

A fotoriport megtekinthető itt


 2016. október 18

A centivel mért gravitáció (Alapkutatások a gravitáció területén)

 meghívó

Raffai Péter (ELTE, a LIGO Scientific Collaboration tagja): Csillagászat gravitációs hullámokkal

Kis Márta (MFGI): Árapály vizsgálatok a Mátyáshegyi Obszervatóriumban

A gravitációs hullámokról további érdekes és részletes információk:ligo.elte.hu és gravitacioshullam.hu

 


 2016. november 16

 Párbeszéd: barlangászok és geofizikusok   (geofizikai módszerek a karszt- és barlangkutatásban)

Társrendező:Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat  

meghívó 

Leél-Őssy Szabolcs (MKBT/ELTE): A hazai barlangkutatás helyzete a közelmúltban és napjainkban 

Törös Endre, Pattantyús-Ábrahám Miklós, Prónay Zsolt, Neducza Boriszlav (MFGI): Az üregkutatás geofizikai módszerei, esettanulmányok.

Surányi Gergely (ELTE): Kozmikus üregkutatás (sűrűséginhomogenitások kutatása nagy energiájú kozmikus müonok segítségével)

Bagi István, Czeglédi Balázs (Geogold Kárpátia Kft): A geofizikai módszerek alkalmazása a karszt és barlangkutatásban

Kandra Lajos (Burken Kft): Innováció a 3D lézeres felmérés területén. Tapasztalataink és eredményeink magyarországi viszonylatban

  
Földtudományi újdonságok, 2015

A Magyar Geofizikusok Egyesülete keretében, a földtudományi társszervezetek és az EAGE Hungary Local Chapter támogatásával az „Új utak a földtudományban” előadássorozat 2015-ben "Földtudományi újdonságok" címmel, de változatlan céllal folytatódott.

2015. április 22, szerda, 14 óra.

A Nap-Föld kapcsolat

Bemutatkozik a soproni Geofizikai Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet)

Barta Veronika: Naptevékenységi jelenségek     meghívó

Kis Árpád: A földi fejhullám fizikai jelenségei

Bór József: Felsőlégköri elektro-optikai emissziókkal kapcsolatos kutatások Magyarországon

Koronczay Dávid: Űridőjárási megfigyelések a Föld felszínéről

 
FÖLDTUDOMÁNYI ÚJDONSÁGOK, 2014

 

2014-ben az előadóülés-sorozat ""Földtudományi újdonságok" címmel, de változatlan céllal és változatlan szervezési feltételek mellett folytatódik. Ebben az évben nem tematikus lesz a csoportosítás, hanem egy-egy kutatóhely számol majd be fontos és érdekes témájáiról. Színhely általában az MFGI díszterme (Stefánia út, a volt Földtani Intézet műemléképületében). Szervezője az Egyesület elnökségének megbízásából Plank Zsuzsanna, akit a kiemelt geofizikus kutatóhelyek képviselői/vezetői segítenek.

Elkészült az előadóülések terve, a lista itt megnézhető
( a listát folyamatosan frissítjük és kibővítjük, és csatoljuk az elhangzott előadások anyagát)

 

 


ÚJ UTAK A FÖLDTUDOMÁNYOKBAN 2009- 2013

Az "Új utak a földtudományokban" című előadássorozatot a Föld Bolygó Nemzetközi Éve (igazában triennium) befejeztével, 2009-ben indítottuk útjára. A cél olyan rendszeres alkalmak megteremtése volt, amelyeken egy-egy téma köré csoportosítva szakemberek és nem-szakemberek a társadalom égető kérdéseiről tárgyalunk és informálódunk— a földtudományok szemszögéből. A kezdeményezés sikerét (és a szervezők hozzáértő munkáját) az jelzi, hogy 5 éven át az előadássorozat folyamatos volt. Az előadások nagyrésze itt, az Egyesület honlapján PDF formában megjelent, lehetővé téve azt, hogy azok is élvezhessék az előadásokat, akik nem tudtak eljönni az ELGI konfernciatermébe.

A 2012-2013. évi előadóülések listája itt megnézhető,

a 2013. évi előadások anyaga itt megnézhető

Az ennél korábbi évek anyaga (lista, letölthető fájlok) jelenleg az Egyesület régi honlapján találhatók  ( http://oldwww.mageof.hu )

 


 

em1

Régészeti geofizika — módszerek és eredmények

Fórum mindkét szakma részére — hogyan használhatjuk a geofizikai módszereket a régészeti lelőhelyek feltérképezésénél?

bővebben...