Eseménynaptár

Április 2019
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Magyar EAGE Csoport

Beszámoló a csoport 2012. évi működéséről

Összeállította: Törös Endre, elnök

A European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), a hozzá társult helyi egyesületek (nálunk az MGE) és a tagjainak részvételével létrehozott ún. „Local Chapter”-ek (Local Chapter Hungary) támogatásával segíti a csoportba tömörült szakemberek munkáját.  A magyarországi csoport keretében  2012-ben az alábbi említésre méltó események történtek:

A Magyar EAGE Csoport hívta meg tavaly májusban a DLP kurzus keretén belül Dr. Tari Gábort, aki „Exploring Conjugate Margins: the Morocco/Nova Scotia Margins and other Case Histories” címmel tartott előadást.

Az EAGE az MGE éves miskolci vándorgyűlésének angol nyelvű előadás változatai felkerültek az EarthDoc nevű, az EAGE tagok számára nyilvános dokumentumtárba. Az EAGE pénzbeli támogatást is nyújtott a konferencia szervezéséhez.

Az EAGE éves, Koppenhágában tartott konferenciáján az MGE hagyományosan egy kiállítói standon, a Local Chapter Hungary pedig egy külön erre a célra kialakított helyen, a „Local Chapter Corner”-en poszteren mutatkozott be.


Beszámoló a csoport 2011. évi működéséről

Összeállította: Törös Endre, elnök

 

Az EAGE Local Chapter Hungary csoport tagjai 2011-ben a Balkán Geofizikai kongresszus rendezvényének sikeréért dolgoztak. Az EAGE a BGS2011 rendezvény szervezéséhez hirdetési lehetőséget biztosított a hivatalos hirdetési felületein, az előadások fogadásához és rendszerezéséhez szükséges meglévő internetes hátterével nagymértékben besegített a konferencia szervezésébe, valamint elkészítette a konferencia előadásainak CD kiadványát.

Az EAGE Local Chapter Hungary tagjainak, azaz az EAGE tagoknak a létszáma tavaly 108 volt, ami növekedett a BGS2011 rendezvény során az újonnan belépő néhány egyetemi hallgatóval, akik várhatóan az ezévben megalakuló miskolci székhelyű Student Chapter tagjai is egyben.

 Az EAGE éves Bécsben tartott nagyrendezvényén felkérést kaptunk a magyar alkalmazott geofizikai kutatás históriájának megírására. A cikket Szabó Zoltán írta meg és várjuk, hogy megjelenjen a First Break-ben.


Beszámoló a csoport 2010. évi működéséről

Összeállította: Törös Endre, elnök

A European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), a hozzá társult helyi egyesületek (nálunk az MGE) és a tagjainak részvételével létrehozott ún „Local Chapter”-ek (Local Chapter Hungary) támogatásával segíti a csoportba tömörült szakemberek munkáját.
2010-ben két fontos említenivaló történt.
2010 májusában egy kb. 80 f
ős kirándulást szervezett az EAGE LC Hungary az épülő M4-es metró alagútfúrásának megtekintéséhez. A csoport a Népszínház utcai megállónál szállt le az alagútba, ahonnan a Keleti- pályaudvar irányába indultak a fúrópajzsok. A látogatás után a közeli SIDEWAY pincében összegeztük a látottakat egy pohár bor mellett.
Tekintettel arra, hogy az MGE folytatta az “Új utak” cím
ű előadássorozatát és a hallgatóság jelentős része az EAGE LC Hungary-nak is tagja, ezért külön előadásokat nem szerveztünk 2010-ben.
Megemlítend
ő, hogy a tagság létszáma 108 fő, ami több, mint tavaly volt.

Egyesületünket, egyben a magyar EAGE csoportot a hagyományoknak megfelelően képviseltük az EAGE éves rendezvényén Barcelonában.


Bemutatkozik a magyar EAGE csoport

Írta: Hegybíró Zsuzsanna, a Csoport elnöke

 

Egy egyesület megalapítása viszonylag egyszerű, a tagság is összejön, sőt állandósul. A kezdeti lendület után azonban egyre nehezebb a tagságot aktivizálni, olyan programokat nyújtani részükre, amire „vevők” lesznek, azaz szívesen részt is vesznek rajta. Ilyen gondokkal néz szembe az MGE éppúgy, mint az EAGE. Amióta többet járunk az EAGE konferenciáira, sőt a vezetőségben is néhányan megbízatást kaptak, még közelebbről látjuk, hogy nincs új a nap alatt, lehet, hogy a léptékek mások, de a gondok nagyon hasonlóak.

Azt tapasztaljuk, hogy az EAGE az utóbbi 10 év során folyamatosan átalakul és újabb, és újabb szervezeti és működési ötletekkel jön elő. Az EAGE méreteiben az egyes országok körülbelül ugyanazt a szerepet töltik be, mint nálunk a területi csoportok. A központi vezetés nemigen tud beleszólni a különböző országok szakmai életébe, ugyanakkor szeretne minél több ember részére szolgáltatni, és minél több embert beszervezni a csapatába. Erre találták ki a helyi EAGE csoportokat. Másik gondjuk a szakma – a geofizika szakma – sokoldalúsága, sokrétűsége. A geofizikusok által megoldandó feladatok átnyúlnak más szakterületekre is. Az EAGE elnöksége felismerte, hogy az olajiparban érdekelt kollégákat akkor tudjuk az egyesület keretén belül tartani, ha a témáink közé felveszzük az olajipari kérdéseket, és inkább a többi szakterület számára is érdekes programot nyújtunk. Így jött létre az EAGE-n belül a jelenlegi felállás, hogy „Near Surface Geoscience Division” (Felszín közeli földtudományi) és „Oil & Gas Geoscience Division” (kőolaj és földgáz földtudományi divizió) alakult, ez utóbbiba befogadva az össze olajipari témát is.

Magyarországon hasonló a helyzet, az MGE a szénhidrogén szakosztály megalapításával igyekezett a társterületek szakembereinek érdeklődését felkelteni a geofizika iránt. Sajnos, néhány sikeres előadói nap után a kezdeti lelkesedés hamar elmúlt. Azóta az egyesület a többnyire csak névleg létező a szakosztályokat megszűntette, kivételként megmaradt az SPWLA Budapest Chapter.

Látva az EAGE törekvéseit, és azt, hogy az EAGE magyar tagjai közt számos MOL és GES kolléga található, úgy gondoltuk, hogy megkíséreljük ezeket a kollégákat helyi szinten is összeismertetni – már csak azért is, hogy lehetőségünk legyen itthon is találkozni, a közös feladatok megbeszélése érdekében ne kelljen Madridba, Párizsba de még Bécsbe se kiutazni. Az EGAE-től megkaptuk a legfontosabb tudnivalókat, a követelményekről, kötelességekről és a várható előnyökről:

Az EAGE elnöksége tájékoztatása szerint a helyi csoporttól („Local Chapter”) — elvárt követelmények és kötelességek:

  • Nem szükséges a csoportot bejegyeztetni, azaz önálló jogi személyiségű helyi egyesületet alapítani

 • A helyi csoportnak elnököt kell választania. Ajánlott, hogy legyen később alelnök és titkár is, valamint felügyelő bizottság, amennyiben a csoport az önálló státuszt is meg akarja szerezni. Az elnök a helyi csoport hivatalos képviselője. A titkár intézi az adminisztratív ügyeket.

 • Ajánlott, hogy a helyi csoport részeként működjön egy diák szekció is.

  •  

   A diák szekciónak legyen elnöke vagy összekötője.  

  • A helyi csoport és a diák szekció megválasztott elnökének nevét és címét közzéteszik az EAGE Évkönyvében.

 

  •  

   A helyi csoportnak hivatalos postacímmel kell rendelkeznie, illetve ha önálló jogi személyiségű a csoport, akkor a székhely címét kell megadni.  

  • A helyi csoport adminisztrálja tevékenységét, tagnyilvántartást vezet, és önállóság esetén könyvelést is vezet.

 

  •  

   A helyi csoport támogatja és hirdeti az EAGE tagsággal járó előnyöket, és az EAGE tevékenységét is a saját körzetében.

 

  •  

   A helyi csoport körzetében évente legalább két találkozót szervez, vagy közreműködik a szervezésben, hirdeti és támogatja az EAGE tevékenységeit.  

  • Ajánlott, hogy a helyi csoport saját honlapot készítsen, amely kapcsolódik az EAGE központi honlapjára is.

 

 •  

  Ha önálló jogi személyiségként kíván működni a helyi csoport, akkor el kell készítenie az alapszabályát, a helyi csoportok alapszabályának általános kereteit igény esetén az EAGE rendelkezésre bocsátja, ezt lehet a helyi körülményekhez igazítani.

A helyi csoportoknak az EAGE által biztosított előnyök

 • Az EAGE a helyi csoport részére évente legalább egy előadót biztosit egy rövid tanfolyam vagy workshop tartásához.

 • Az EAGE a helyi csoportnak lehetőséget ad arra, hogy a First Breakben közzétehesse információit, és hirdethesse a helyi csoport földtudományokkal kapcsolatos tevékenységeit.

 • Az EAGE a helyi csoport képviselőinek részvételével évente egyszer (valószínűleg az éves konferencia idején) találkozót szervez, annak érdekében, hogy a tapasztalataikat megoszthassák egymással.

 • Az EAGE támogatja a helyi csoportot azzal, hogy évente maximum 10 diák tagnak szponzorálja a tagsági díját, a következő feltételekkel:

o Egy diákot az EAGE maximum két évig támogat

o A diák még nem tagja az EAGE-nek és nem is volt soha tagja

o A helyi csoport a diák-tagságra vonatkozó szponzorálási igényét mindig az aktív tagság évének megkezdése előtti évben november 1. előtt a Business Office-hoz kell megküldeni.

Ezek után megalakítottuk az MGE-ben az EAGE Local Chaptert, azaz a magyar EAGE csoportot. Az EAGE elnöksége jóvá hagyta, és Madridban O. Dubrule úrral, az EGAE elnökével közösen ünnepélyesen aláírtuk az erről szóló megállapodást (fotók: Nyári Zsuzsa). A csoport megalapításával azt szeretnénk elérni, hogy az EAGE-nek azon tagjai, akik a geofizikát távolabbról ismerik csak, közelebbről kapcsolatba kerüljenek a mi eredményeinkkel, megismerjék a munkánkat.

A magyar EAGE csoport eddig két előadóülést szervezett: az egyik vendégünk Helbig prof volt Németországból – sajnos, az érdeklődés elég lanyha volt. A második rendezvényünk már 29 résztvevőt vonzott, szeptember 15-én a madridi előadásokat adták elő a kollégák. A sikeren felbuzdulva úgy határoztunk, hogy az EEGS, sőt más külföldi konferenciák magyar előadóinak is felajánljuk a lehetőséget az előadás itthoni bemutatására. Egyrészt azért, mert véleményünk szerint a hasznos és érdekes ötleteket, gondolatokat és új eredményeket joguk van a magyar kollégáknak is megismerni, másrészt azért is, hogy a magyar kollégák hozzászólhassanak a témához, és a közvetlen ismeretség talán az őszintébb kritikát is felszínre hozza. A magyar földtani viszonyok ismeretében a magyar kollégák jobban hozzá tudnak szólni az adott témához, hasznosabb észrevételeik, javaslataik lehetnek. Végül, de nem utolsósorban az ilyen alkalmak során lehetőséget teremtünk arra, hogy a magyar szakemberek találkozzanak egymással gyakrabban az év során – hiszen a megritkult vándorgyűlések miatt sokszor csak külföldön van lehetőség a személyes beszélgetésre. (Zárójelben megjegyezném azonban, hogy még jobb ötletnek tartanánk, ha az előadások sorrendje fordított lenne, azaz először itthon adnák elő a szerzők az új ötleteiket, és a magyar kollégák észrevételei, jobbító javaslati után vinnék csak a külföldi közönség elé. De ismerve a kollégák időbeosztását, azt, hogy az előadások mindig az utolsó pillanatban készülnek el, ezt az ötletet egyelőre nem látjuk megvalósíthatónak.)

   

Beszámoló a 2005. évi működésről

Összefoglalva az előző részben mondottakat, az Elnökség javaslata alapján az EAGE tagsággal rendelkező hazai szakemberek az Egyed László Szeminárium 2005. március 8-i ülésén határozták el, hogy kérik az EAGE hivatalos hozzájárulását magyarországi szervezete (Hungarian Chapter) megalakításához. Az EAGE 67. Konferenciáján (Madrid, 2005. június 2-5.) írta alá az EAGE Hungarian Chapter alapító okiratát Olivier Dubrule EAGE elnök és Hegybíró Zsuzsanna MGE elnök. A Magyar EAGE Csoport bejelentette csatlakozási szándékát a MGE-hez. Az Elnökség határozatilag felvette a Csoportot a MGE-be és szakosztályként működteti.

A Csoport gyorsan megkezdte szakmai tevékenységét. Első, kézenfekvő célja az volt, hogy a hazai geofizikusoknak lehetőséget adjon a nemzetközi nagyrendezvényeken (kongresszusokon) bemutatott magyar előadások meghallgatására. Az elmúlt évben három ilyen célú előadói napot tartottunk. Szeptember 15-én az EAGE madridi kongresszusának előadásai hangzottak el, november 17-én a palermói EEGS (környezetvédelmi és mérnökgeofizikai) konferencia magyar résztvevőinek bemutatójára került sor, végül március 9-én ismét palermói előadásokat hallhattunk, kiegészítve a Toulouse-i IAGA 2005 kongresszus egy nagysikerű előadásával.

Az már látszik, hogy a Csoport jövőbeni elsődleges szerepe az EAGE és a MGE közötti kapcsolatok erősítése kell, hogy legyen. Ez EAGE előírás, és az Egyesület céljait is ez szolgálja. A másik cél a szakmaközi kapcsolatok erősítése: ahogy az EAGE is integrálja a földtani kutatás ágait a kőolajkutatás elkerülhetetlen dominanciájával, ugyanúgy a hazai CH kutatással foglalkozók egyesületi tevékenységét is elő kell mozdítani az EAGE segítségével. További célkitűzés a diákok intenzívebb bekapcsolása a hazai és nemzetközi szakmai életbe.

Hírek a 2006. évi tevékenységről

A szakmaközi kapcsolatok erősítésére jó példának bizonyult a május 25-én rendezett előadóülés: ezen Kujbus Attila (MOL) az első magyar geotermikus erőmű előkészítéséről számolt be (egy jól működő geotermikus erőmű több szakma tudását kamatoztatja: létesítéséhez megbízható közgazdasági alapok szükségesek, gépészetének használnia kell a már kidolgozott erőművi egységek tapasztalatait, egy geotermikus rezervoár megismeréséhez elsősorban kőolajföldtani tapasztalatok kellenek, és amit elsőnek kellett volna mondanunk: a feltáráshoz a modern geofizikai eljárások használata elengedhetetlen). A magas részvételi létszám is tükrözte az érdeklődést. Az előadás később klubdélutánná változott, hála az EAGE PACE támogatásának és a résztvevők szakmai aktivitásának.

Az előadásról/klubdélutánról képriport készült (fotók: Hegybíró Zsuzsanna és Kakas Kristóf).