Eseménynaptár

Április 2019
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A Magyar Geofizikusok Egyesületének mecseki csoportja

A Magyar Geofizikusok Egyesületének pécsi székhelyű csoportja 1959. január 14-én alakult meg az Uránércbánya Vállalat, a Mecseki Szénbányászati Tröszt és az Országos Földtani Kutató- és Fúró Vállalat Komlói Üzeme geofizikusaiból. 1965-től a nagykanizsai kőolajkutatók csatlakozásával Dél-dunántúli Csoport-, majd kiválásuk után 1977-től napjainkig Mecseki Csoport néven működik, tagjai közt hosszú ideig a balatonalmádi Bauxitkutató Vállalat geofizikusaival.

Radon monitoring

    A helyi ásványi nyersanyagok (a szénvagyon több, mint két évszázados és a hasadóanyagok 1953-ban elkezdődött) felszíni megkutatását követő évtizedekben igen gyorsan megfogalmazódtak azok a mélyművelésű bányamunka hatékonyságát és biztonságát szolgáló feladatok, amelyeket a mecseki geofizikusok sikerrel oldottak meg. A bányászati geofizika fokozatosan meghonosított módszerei a bányaüzem-irányítás információigényéhez nemcsak bányabiztonsági, hanem művelésbiztonsági oldalról jelentősen hozzájárultak. A termeléstervezéshez és ütemezéshez szükséges vezetői döntések nem nélkülözhették azokat a földtani információkat, amelyek döntően a bányageofizikai módszerek alkalmazásához kötődtek.

A mecseki szén- és uránbányászat termék-életciklusainak közel fél évszázados virágzását az ezredfordulót megelőző évtizedekben már egyre inkább az energiahordozók piacának globalizációja határozta meg. A szén és az uránérc világpiaci árának alakulása és a hazai tőkehiányos gazdasági helyzet egyenes következményeként szinte egyszerre kellett szembesülni a régió mindkét bányavállalatának megszűnésével. A bányabezárásokra és az azt követő helyzetre való felkészülés a helyi geofizikus szakemberek számára is új feladatokat teremtett. A környezetvédelem, a monitoring, a rekultiváció majd a radioaktív hulladéktárolók elhelyezésének kutatása terén jelentkeztek az újabb szakmai kihívások.

Szenes bányaszeizmika

Szeizmoakusztikus adatfeldolgozás

Ezek megoldásához a korábbi bányászati tevékenységhez kapcsolódó biztonsági feladatok és környezetvédelmi megfigye-lőrendszerek tapasztalatainak adaptálásával és tovább-fejlesztésével a mecseki csoport tagjainak geofizikusai (sajnos egyre csökkenő létszámmal) napjainkig nagymértékben hozzájárulnak.

Ezen eredményekről a csoport szakmai tevékenységének súlypontját jelentő hagyományos évzáró/évnyitó rendezvények előadásai adnak számot.Az 1962-es „Mecseki Ankét” óta (amely a Magyar Geofizikusok Egyesülete első, egy tájegységgel foglalkozó nagyrendezvénye volt és a későbbi vándorgyűlések mintájául szolgált) a csoport öt Bányageofizikai Ankétot (1974, 1976, 1979, 1983, 1984) és öt Vándorgyűlést rendezett (1969, 1978, 1990, 1998, 2009).

A Mecseki Csoport szoros kapcsolatot ápol a régióban működő szakmai műhelyekkel, elsősorban az MGE Zalai, a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli csoportjával valamint az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Földtani és Bányászati Munkabizottságával.


Beszámoló a 2012. évi működésről

Összeállította: Szűcs István elnök és Gacsályi Márta titkár

Saját (ill. társrendezőkkel közös) szervezésű események, rendezvények:

·        Március 2. Évzáró/évnyitó baráti találkozó és előadóülés a régió földtudományi tevékenységéhez kapcsolódó események és eredmények témakörében. (Helyszín: Laterum Szálló, Előadók: Nagy Zoltán RHK Kft.; Mázik Jenő WildHorse Energy Kft; 35 fő résztvevő.)

·        Június 13. „A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) első két kamrája kialakításának földtudományi, bányászati és technológiai eredményei” Előadói Nap az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság székházában. (Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományok Szakbizottság Földtani és Bányászati Munkabizottság, a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Mecseki Szervezete (OMBKE) és az MTA PAB VI. sz. Műszaki Tudományok Szakbizottsága Környezetmérnöki Munkabizottsága társrendezésével.)

Részvétel egyéb rendezvényeken:

·        Április 24-26. A XXXVII. Sugárvédelmi Konferencián, Hajdúszoboszlón (rendező: ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport) 2 fővel vettünk részt, poszter előadást tartottunk.

·        Május 16-18. A „III. Terrestrial Radioisotopes in Environment” című nemzetközi konferencián vettünk részt a Pannon Egyetem (Veszprém) szervezésében (2 fő részvételével, poszter előadást tartottunk).

·        Június 2-3. Szűcs István habilitációs előadása: „ A radioaktív hulladékok elhelyezését biztosító felszín alatti objektumok természeti környezetbe illesztésének stratégiai szempontjai és a térkiképzést szolgáló vizsgálati módszerek szerepe” témakörben; Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola.

·        Szeptember 3–5. Várhegyi András tagtársunk vett részt Kolozsvárott a „First East European Radon Symposium” konferencián, előadást tartott, ami megjelenik a szimpózium előadásait publikáló szakfolyóiratban.

·        Szeptember 27-29. Csoportunkból 5 fővel vettünk részt az MGE Miskolci Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlésén, egy előadással és egy poszterrel szerepeltünk.


Beszámoló a 2011. évi működésről

Összeállította: Szűcs István elnök és Várhegyi András titkár

Saját (ill. társrendezőkkel közös) szervezésű események, rendezvények:

  • Február 25. Évzáró/évnyitó baráti találkozó, vezetőségválasztás és előadóülés a régió föld-tudományi tevékenységéhez kapcsolódó események és eredmények témakörében. (Helyszín: Laterum Szálló.), 35 fő résztvevő. A választás végeredménye: elnök: Szűcs István, titkár: Gacsályi Márta.

  • Május 11. Az MTA PAB Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel közös rendezvényen több tagtársunk vett részt és Szűcs István: Hogyan hasad, ha reng a Föld? (Atomerőművek és földrengésbiztonság) címmel tartott előadást.

  • November 21–25. Több tagtársunk részt vett illetve előadást tartott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és MECSEK-ÖKO Zrt. által közösen, a „radioaktivitás terepi és laboratóriumi mérési módszerei” témában szervezett nemzetközi képzésen, amelynek 14 külföldi és kb. ugyanannyi hazai résztvevője volt.

 Részvétel egyéb rendezvényeken:

  • Május 2-5. A XXXVI. Sugárvédelmi Konferencián, Hajdúszoboszlón (rendező: ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport) 2 fővel vettünk részt, előadást tartottunk.

  • Május 16-17. A „VI. Magyar Radon Fórum” című Konferencián vettünk részt a Pannon Egyetem (Veszprém) szervezésében (2 fő részvételével, előadással, amely megjelent a konferencia-kiadványban).

  • November 24. Nagykanizsán az MFT és MGE Dél-Dunántúli csoportja szervezésében tartott „X. Jubileumi Geotudományi Ankéton” 3 fős pécsi „küldöttséggel” vettünk részt.

Kitüntetések:

  • Környezetvédelmi oktatási tevékenységéért Várhegyi András minisztériumi kitüntetésben részesült (január. 19.);

  •  Szűcs Istvánt az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Zsolnay Tudományos Díjával tüntették ki. (november. 24.).


Beszámoló a 2010. évi működésről

Összeállította: Szűcs István elnök és Várhegyi András titkár

Saját (ill. társrendezőkkel közös) szervezésű események, rendezvények:

Február 26.: Évzáró/évnyitó találkozó és előadóülés a régió földtudományi tevékenységéhez kapcsolódó események és eredmények témakörében. (Helyszín: Laterum Szálló.), 35 fő résztvevő.
Május 20.: A Baranya Megyei Mérnök Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja, a Pécsi Akadémiai Bizottság Bányászati és Földtani Munkabizottsága és a MGE Mecseki Csoport-ja közös rendezvénye a radioaktív hulladéktárolók kutatása témakörében. El
őadók: Szűcs István és Csicsák József, MECSEKÉRC Zrt. (Helyszín: Bátaapáti NRHT)
Augusztus 16–18.: Több tagtársunk részt vett illetve el
őadást tartott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és MECSEK-ÖKO Zrt. által közösen szervezett „Az uránbányászat és ércfeldolgozás hagyatékénak jellemzése” című nemzetközi workshopon, amelynek 12 külföldi és kb. ugyanannyi hazai résztvevője volt.

Részvétel egyéb rendezvényeken:

Április 27–29.: A XXXV. Sugárvédelmi Konferencián, Hajdúszoboszlón (rendező: ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport) 3 fővel vettünk részt, előadást tartottunk.
Március 26-27.: Mátrafüred: az Ifjú Szakemberek Ankétján a térség két meghatározó környezetvédelmi cége, a MECSEKÉRC Zrt. és MECSEK-ÖKO Zrt. különdíjat ajánlott fel és részt vett az el
őadások zsűrizésében.
Május 12.: A „II. Földkérgi radioizotópok a környezetünkben” Környezetvédelmi Konferencián vettünk részt a Pannon Egyetem (Veszprém) szervezésében (2 f
ő részvételével, előadással, amely megjelent a konferencia-kiadványban).
Szeptember 7.: Pakson, továbbá szeptember 30 – okóber 1. között Kecskeméten, a környezetvédelmi oktatók szakmai konferenciáján 1–1 el
őadással (Várhegyi A., Szűcs I.) szerepeltünk.
November 17.: Az MGE és ELGI által közösen szervezett „Új utak a földtudományban” cím
ű előadássorozaton előadással szerepeltünk
November 18.: Nagykanizsán az MFT és MGE Dél-Dunántúli csoportja szervezésében tartott „VIII. Geotudományi Ankéton” 5 f
ős „küldöttséggel” vettünk részt.
December 1.: „A nukleáris energetika aktuális kérdései” el
őadóülésen a PAB Nukleáris Fizikai és Radiológiai Munkabizottsága, Földtani és Bányászati Munkabizottsága valamint a Megújuló Energiák Munkabizottsága közös szervezésében előadással szerepeltünk. (Helyszín: MTA PAB Székház, Pécs)


Beszámoló a 2008. évi működésről

Összeállította: Szűcs István elnök és Várhegyi András titkár

Saját (ill. társrendezőkkel közös) események, rendezvények:

Március 17. Évzáró-évnyitó szakmai nap és baráti találkozó Pécsett. Résztvevő kb. 30 fő, a létesítés alatt álló Bátaapáti radioaktív hulladéktárolót bemutató szakmai előadás. Egyúttal vezetőségválasztás az elkövetkező 3 éves ciklusra, eredménye: Szűcs István elnök, Várhegyi András titkár, vezetőség: Berta Zsolt, Nagy Zoltán és Gacsályi Márta.

 November 3-6. Kiemelkedően sikeres (a NAÜ minősítése) nemzetközi konferenciát és nemzetközi tréninget szerveztünk a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OAH felkérésére, a MECSEK-ÖKO Zrt. rendezésében „Az uránbányászat és ércfeldolgozás rekultivációs technikái” címmel, 12 külföldi és 20 hazai résztvevővel.

Tagtársaink szerzőként színvonalas cikkeket jelentettek meg a Bányászati és Kohászati Lapok 2008/3. tematikus számában, amelyik a 10 éves MECSEKÉRC Zrt. tevékenységét mutatta be (11 db publikáció).

A „Föld éve” rendezvényein, mind budapesti (Természettudományi Múzeum), mind pécsi PTE aula) helyszíneken a térség nagyobb környezetvédelmi projektjeit, cégeit, szakmai tevékenységét az érdeklődő nagyközönségnek (is) bemutató előadásokkal, poszterekkel és műszerbemutatóval szerepeltünk.

 Részvétel egyéb rendezvényeken:

Május 6–8. A XXXIII. Sugárvédelmi Konferencián, Hajdúszoboszlón (rendező: ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport) 3 fővel vettünk részt, 2 (társszerzős) előadást tartottunk.

 Május 14. „Földkérgi radioizotópok a környezetünkben” Környezetvédelmi Konferencián vettünk részt a Pannon Egyetem (Veszprém) szervezésében (2 fő részvétel, 2 előadással, amelyek megjelentek a konferencia-kiadványban).

November 13. Nagykanizsán az MFT és MGE Dél-Dunántúli csoportja szervezésében tartott VI. Geotudományi ankéton 7 fős „küldöttséggel” vettünk részt.


Beszámoló a 2005. évi működésről

Összeállította: Berta Zsolt elnök és Várhegyi András titkár

Március 8-án tartottuk meg szokásos évzáró-évnyitó rendezvényünket a pécsi Laterum szálló különtermében. A szakmai programban 4 előadás hangzott el a szakma aktuális kérdéseiről (rekultiváció, radioaktív hulladék-elhelyezés témakörében). Az előadási blokkot követte Várhegyi András elnöki beszámolója a csoport 2004. évi tevékenységéről és 2005. évi terveiről. Ezután a vezetőség lemondott, mivel mandátuma lejárt. Szabó Imre vezetőségi tagunk, mint egyszemélyes Jelölőbizottság előterjesztette a tagság által javasolt új vezetőség névsorát, majd szavazás következett. Az új vezetőség (gyakorlatilag azonos a régivel, csak az elnök és titkár helyet cserélt): elnök: Berta Zsolt; titkár: Várhegyi András; vezetőségi tagok: Baranyai Pál, Nagy Zoltán, Szabó Imre, Szűcs István. A hivatalos programot borfelismerő verseny, vacsora és baráti beszélgetés követte

Június 2-3-án a Pécsi Akadémiai Bizottság Bányászati és Földtani Munkabizottsága, a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezete és a Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja földtudományi előadóülést szervezett, melyen a területtel foglalkozó szakembereknek biztosítottunk lehetőséget a Dél-dunántúlhoz kapcsolódó földtudományi kutatási eredményeik ismertetésére. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen 22 előadást tartottak és 6 posztert mutattak be a kollégák. A második napon a goricai terület földtani felépítésének bemutatására került sor az Ib-4 fúrás maganyaga és a szeizmikus kutatás alapján. Az igen sikeres rendezvényt mintegy 70 fő érdeklődő látogatta, köztük erdélyi kollégák is.

Július 2-3. Részvettünk az „Uránbányászat 50 éve” rendezvénysorozat szervezésében. Fotókiállítás, emlékülés és emléktúra állított méltó emléket a hazai geofizika szempontjából is fontos uránbányászat által generált műszaki fejlődésnek. Mintegy 20-30 geofizikus is részvett a rendezvényeken.

Egyéb rendezvények: A nagyváradi Bányászati-Kohászati-Földtani konferencián (EMT szervezés) poszterekkel és előadással vettünk részt. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett Sugárvédelmi Konferencián (Keszthely, május 3-5.) 3 tagtársunk vett részt, szakmai előadást tartottunk. Májusban tanulmányúton (2 fő) vettünk részt a Grimsel-i, Mont Terri-i és a Bure-i a radioaktív hulladéktárolást kutató földalatti laboratóriumokban. Az október 19-21-én Hévízen rendezett „Környezeti ártalmak és a légzőrendszer” konferencián előadással is szerepeltünk, amelyek anyaga megjelent a konferencia kiadványban. November 25-én a Nagykanizsai Szakmai Ankéton szokás szerint több tagtársunk (6 fő) vett részt és egy előadást is tartottunk. A rendezvényen a mecseki geofizikusok mellett több geológus kollégánk is rész vett.