Eseménynaptár

Április 2019
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A Magyar Geofizikusok Egyesületének
észak-magyarországi csoportja

BEMUTATKOZÓ

Az Észak-magyarországi csoport 1981-ben alakult az Alföldi csoport kettéválásával.  A csoport tagságát kezdetben a régió geofizikával foglalkozó vállalatai – a Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Borsodi Szénbányák - szakemberei, valamint a Miskolci Egyetem Geofizikai tanszékének oktatói, kutatói és hallgatói alkották. A magyarországi vállalati struktúra átalakulása következtében az utóbbi időkben az egyesületi élet súlypontjává a Miskolci Egyetem Geofizikai tanszéke vált.

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros,
 Geofizikai Tanszék

Tel.: +36-46-565-064      
 Fax: +36-46-361-936

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az Észak-magyarországi csoport szakmai és tudományos konferenciáit, üléseit - az MGE rendezvényeinek sorában - a Geofizikai tanszékre támaszkodva szervezi. A csoport Vándorgyűlés, Ifjúsági Ankét, és ifjúsági előadónapok szervezését vállalta magára. Az utóbbi években országos jelentőségűvé vált a kétévente sorra kerülő Inverziós Ankét, amelyet az MTA-MAB és a Geofizikai tanszékkel közösen szervez meg a csoport, nemzetközi résztvevőkkel, részben angol nyelven. Továbbá rendszeresen részt vesz a csoport a régió szakmai, tudományos szervezeteinek (MTA-MAB, MTESZ, OMBKE, ME) rendezvényein (Borsodi Műszaki Hetek) társszervezőként.

Az Észak-magyarországi csoport tagjai aktívan részt vesznek az Egyesület országos szintű munkájában is. A csoport tagjai országos elnöki, egyesületi titkári, elnökségi tagsági, bizottsági elnöki, bizottsági tagsági, folyóirat-szerkesztői pozíciókban (Tudományos-, Ifjúsági-, Kitüntetés-, Bányageofizika-, Mérnökgeofizikai bizottságok) szolgálták/szolgálják a szakma érdekeit. A csoport tagjai munkájukért számos egyesületi elismerésben részesültek. Tiszteleti tagságot 9 fő, Eötvös érmet 2 fő, Egyed díjat 6 fő, Renner érmet 5 fő, kitüntető oklevelet 15 fő kapott a csoport tagjai közül.

              Az Észak-magyarországi csoport tagjai a nemzetközi egyesületek munkájában is szerepet vállalnak. Az EAGE, SEG, DGG, EGS szervezeteknek többen tagjai, ahol rendszeresen „referee”, „chairman”, és folyóirat-szerkesztői feladatokat látnak el. A csoport tagjai nemzetközi konferenciák szervezésében, lebonyolításában (EAEG-Budapest, EEGS-Budapest, EEGS-Bochum) működtek közre. Az Észak-magyarországi csoport több alakommal is vendégül látta az EAGE képviselőit. Wim Goudswaard úr „Distinguished lecturer”-ként több ízben egyetemi előadássorozatot tartott a Geofizikai Tanszéken, és a PACE Alapítvány kuratóriuma is itt tartotta egyik ülését.


Beszámoló a 2012. évi működésről

összeállította Turai Endre elnök és Szabó Norbert Péter titkár

A Csoport taglétszáma 28 fő (a tavalyi létszámhoz képest 10%-al csökkent). Az MGE elnökségében 2 fővel, az MGE alapítványának kuratóriuma munkájában 2 fővel, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságában 5 fővel, az MTA MAB bizottságaiban 5 fővel, az Ifjúsági és Jelölő Bizottságban 1-1 taggal képviseltette magát a csoport.

    A nemzetközi geofizikai egyesület (EAGE) szervezésében megrendezésre került Near Surface Geoscience 2012 (Párizs) konferencián a csoport tagjai összesen 4 poszter és 1 szóbeli előadást tartottak.Csoportunk 1 poszter előadást tartott az SEG "Istanbul 2012" c. konferencián. A csoport 1 angol nyelvű szóbeli előadást tartott az SPE Hungarian Chapter "Advanced Technologies and Future Challenges in E&P" c. konferencián (Visegrád).  

    Helyi szinten a csoport szervezte meg az MGE, az MFT-vel és az OMBKE-val együttműködésben a Miskolci Egyetemen megrendezett 33. Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlését és Kiállítását. A csoport 2 angol nyelvű szóbeli előadást, 2 magyar nyelvű szóbeli előadást, 4 angol nyelvű poszter előadást és 1 magyar nyelvű poszter előadást tartott. A konferenciához kapcsolódóan, a Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent "Geosciences and Engineering" c. referált folyóiratában a csoport tagjaitól összesen 4 közlemény jelent meg. (A cikkek teljes terjedelemben elérhetők az EAGE EarthDoc rendszerében.)

 Az Ifjú Szakemberek Ankétján (Tatabánya) a csoport 2 előadással szerepelt. A csoport ifjú tagjai a XXVI. MicroCad konferencián 1 előadással vettek részt. A csoport 2012. május 3-án a Miskolci Egyetemen egyesületi előadói napot szervezett, melyen Bucsi Szabó László „Külföldi és hazai érc- és vízkutatások” címmel tartott, a hallgatóság (38 fő) körében sikert arató előadást.

 A csoporthoz tartozó földtudományi BSc és MSc szakos valamint PhD hallgatókkal megalakult az EAGE Miskolc Student Chapter. A csoporthoz tartozó földtudományi MSc szakos hallgatók részt vettek az AAPG „Imperial Barrel Award” nemzetközi versenyén Prágában és eredményesen szerepeltek. Csoportunk 1 TDK dolgozatot konzultált, mely tovább jutott az országos (OTDK) konferenciára.


Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék — ismertető

A Geofizikai Tanszék a Műszaki Földtudományi Kar (korábban Bányamérnöki Kar) keretei között a Geofizikai és Térinformatikai Intézet intézeti tanszékeként működik Miskolcon. A tanszéknek otthont adó Kar több mint 270 éves múltra tekint vissza: jogelődjét 1735-ben alapították „Berg-Schola” néven, a Magyar Királyság egyik híres felvidéki bányavárosában Selmecbányán (Schemnitz).

A Geofizikai Tanszéket 1951. szeptember 1.-én hozták létre az 1918-ban Sopronba került intézményben főként a bányászati célú geofizikai és földtani kutatás területén megnövekedett szakember igény enyhítése miatt. A tanszékalapító Kántás Károly professzor szervező munkájának köszönhetően már 1951-ben bányakutató-, majd 1953-ban bányageofizikus-mérnöki diplomákat adhatott ki az egyetem. A tanszék 1959-ben Miskolcra költözött, ahol az újonnan alapított Nehézipari Műszaki Egyetem keretében folytatta oktató-kutató munkáját Csókás János professzor irányításával.

 

Mágneses mérési gyakorlat

Bányabeli mérés

A tanszék oktatási területeinek súlypontjai kezdettől fogva a nyersanyagkutatás és termeléshez kapcsolódó geofizikai módszerek és alkalmazások voltak. Az 1992-ben európai uniós támogatással (TEMPUS) a környezetvédelem geofizikai módszereinek oktatását is bevezette a kar, amelynek a kétlépcsős képzés térhódítása vetett véget 2006-ban.Az alapszintű geofizika oktatása a műszaki földtudományi alapszak (BSc) tantervében szerepel, a földtudományi blokkot választók számára emelt óraszámban. A földtudományi mérnöki mesterszakon (MSc) a geofizikusmérnöki és a geoinformatikus-mérnöki szakirányokat gondozza a tanszék, mindemellett további mesterszakok képzési programjában is részt vesz. Az iskolarendszerű doktori képzés a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola keretében folyik.Hallgatóink valamennyi képzési szinten rendszeresen külföldi részképzésen, gyakorlatokon vesznek részt az IAESTE, Erasmus, Erasmus Mundus, és Leonardo csereprogramok keretében. A tanszék is rendszeresen oktat külföldi diákokat a világ valamennyi földrészéről az Erasmus Mundus, European Geotechnical and Environmetal Course mesterképzésben. A Geofizikai Tanszék kutatási tevékenységét is a nyersanyagkutatás jellemezte. A tanszék munkatársai jelentős szerepet játszottak szénhidrogén-kutatást szolgáló tellurikus - később a magnetotellurikus - módszer hazai bevezetésében majd továbbfejlesztésben. E téren nagy jelentőségű volt a Kínai-Magyar Kutatási Expedícióban való részvétel Kínában 1956-1959 között.

 

Szeizmikus terepgyakorlat

Nemzetközi angol nyelvű képzés oklevélátadása

Nemzetközi szinten is széles körben elismertek a szén- és bauxitbányászati földalatti geofizikai módszerek és műszerek fejlesztése terén máig ható eredmények. A tanszéki kutatások súlypontja jelenleg a mérési adatokban rejlő földtani információk hatékony kinyerését szolgáló minősített inverziós módszerek kutatása, fejlesztése. A kutatási eredmények folyamatosan publikálásra kerülnek éves átlagban mintegy 6-10 közlés jeleneik meg a tanszék munkatársainak tollából. A legsikeresebb publikációikat 50-60-an idézték a világ valamennyi részéről. 

 A Tanszék gondozásában 1951-től mintegy 470 geofizikusmérnöki és környezet-geofizikusmérnöki diplomát (különböző elnevezésekkel), és 1962-től közel 60 egyetemi doktori/PhD oklevelet adott ki a Miskolci Egyetem illetve annak jogelődje.

A tanszék számos külföldi egyetemmel tart(ott) kapcsolatot: Moszkvai Bányászati Egyetem, a Freibergi Bányászati Akadémia, római Universita della Studi "La Sapienza" és a Helsinki Műszaki Egyetem. Kiemelendő a Bochumi Ruhr-Egyetem Geofizikai Intézetével folytatott több mint két évtizedes kutatási együttműködés a bánya- és környezetgeofizika, valamint az inverzió területén.


Beszámoló a 2011. évi működésről

A Csoport taglétszáma 31 fő. Az MGE elnökségében 2, MGE Alapítvány Kuratóriuma munkájában 2, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságában 6, az MTA MAB bizottságaiban 5, az Ifjúsági és Jelölő Bizottságban egy-egy taggal képviseltette magát a csoport. Az ISZA2011, Ifjú Szakemberek Ankétján (Győr) a csoport két tagja két elő-adással szerepelt. A nemzetközi geofizikai egyesületek (EAGE, EGU,SAGEEP,IAGA) rendezvényein a csoport tagjai összesen négy poszteres előadást tartottak.  A csoport ifjú tagjai a XXV. MicroCad konferencián két előadással vettek részt.

           A csoport 2011 május 5.-re előadói napot szervezett, melyen Dr. Nemesi László „Vízkutató expedíció tevékenysége a Góbiban 1974-76” címmel tartott, a hallgatóság (49 fő) körében sikert arató előadást. A Balkán Geofizikai Társaság 6. Kongresszusán ifjú tagtársaink két szakmai előadás megtartásával, és a rendezvény lebonyolításában való segítségükkel vettek részt. A csoport részt vett a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában 2011 november 7.-én megrendezett „Inverziós Ankét 2011” konferencia szervezésében. A rendezvényen 17 szóbeli előadás hangzott el, melyek közül 9 előadásnak csoportunk tagjai voltak a szerzői, ill. társszerzői.  Csoportunk két TDK dolgozatot konzultált, melyek továbbjutottak az országos döntőbe. A csoporthoz tartozó földtudományi MSc szakos hallgatók az őszi félévben megkezdték a felkészülést az AAPG „Imperial Barrel Award”  nemzetközi versenyére. 

       A korábbi évekhez hasonlóan fenntartottuk a kapcsolatot az MTESZ B.A.Z. megyei, Heves megyei, Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár megyei szervezeteivel.


Beszámoló a 2010. évi működésről

Összeállította: Turai Endre elnök, Vass Péter titkár

A Csoport taglétszáma 34 fő. Az MGE elnökségében 2, MGE Alapítvány Kuratóriuma munkájában 2, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságában 6, az MTA MAB bizottságaiban 5, az Ifjúsági és Jelölő Bizottságban egy-egy taggal képviseltette magát a csoport.
Az ISZA2010, Ifjú Szakemberek Ankétján (Mátrafüred) a csoport öt tagja három el
őadással és három poszterrel szerepelt.
A nemzetközi geofizikai egyesületek (EAGE, EGU, SAGEEP, IAGA) rendezvényein a csoport tagjai összesen két el
őadást tartottak.
A csoport ifjú tagjai a XXIV. MicroCad konferencián három el
őadással, a Doktoranduszok Nemzetközi Konferenciáján két előadással és a 5th Junior Scientist Conference bécsi rendezvényén egy előadással képviseltették magukat.
A csoport 2010-ben is megszervezte az ”Ifjúsági El
őadói Napot”, melynek keretében a csoport egyetemi hallgatói és doktoranduszai tíz előadással szerepeltek.
Dr. Csókás János Eötvös József-koszorúval kitüntetett egyetemi tanár, a m
űszaki tudomány doktora emlékére, aki a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékét évtizedeken át vezette, halálának 10. évfordulóján kiállítást rendeztünk.
A korábbi évekhez hasonlóan fenntartottuk a kapcsolatot az MTESZ B.A.Z. megyei, Heves megyei, Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár megyei szervezeteivel.


Beszámoló a 2008. évi működésről

Összeállította Turai Endre elnök és Vass Péter titkár

A Csoport taglétszáma 36 fő. Az MGE elnökségében 2, MGE Alapítvány Kuratóriuma munkájában 1, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságában 6, az MTA MAB bizottságaiban 4, az Ifjúsági és Jelölő Bizottságban egy-egy taggal képviseltette magát a csoport.

             A XXXIX. Ifjú Szakemberek Ankétján (Baja) a Csoport tagjai 2 előadást tartottak, a zsűri munkáját pedig egy oktató kolléga segítette.

            A csoport szervezésében a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában 2008 április 28-29-én megrendezésre került az „Inverziós Ankét 2008” , melyen 29 szerző14 szóbeli előadása hangzott el. A konferencia programja 28.-án este egy családias hangulatú, baráti vacsorát is tartalmazott.

            A nemzetközi geofizikai egyesületek (EAGE, EGU) rendezvényein a csoport tagjai 5 db előadást tartottak.

             A csoporthoz tartozó doktorandusz kollégák a 2008. őszi „Doktoranduszok Fórumán” 3 db előadással szerepeltek.

 A korábbi évekhez hasonlóan fenntartottuk a kapcsolatot az újjáalakuló MTESZ B.A.Z. megyei, Heves megyei, Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár megyei szervezeteivel.


Beszámoló a 2005. évi működésről

Összeállította Gyulai Ákos elnök és Turai Endre titkár

 A Csoport taglétszáma 33 fő. A MGE elnökségében 2, MGE Alapítvány Kuratóriuma munkájában 1, az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságában 6, az MTA MAB bizottságaiban 4, az Ifjúsági és Jelölő Bizottságban egy-egy taggal képviseltette magát a csoport. Az elnök és a titkár valamelyike rendszeresen részt vett a budapesti elnökségi üléseken.

A XXXVI. Ifjú Szakemberek Ankétján (Sarlóspuszta) a Csoport tagjai 3 előadást tartottak, míg a zsűri munkáját egy oktató kolléga segítette. Az MGE Észak-magyarországi Csoportja a korábbiakhoz hasonlóan a hallgatók Ifjúsági Ankéton való részvételét támogatta. A csoport 2005-ben megszervezte az Őszi Ifjúsági Előadói Napot. A 2005. december 9-én megtartott előadói napon a csoportból a doktorandusz hallgatók (5 fő) tartottak előadást. A csoporthoz tartozó doktorandusz kollégák a „5th International Conference of PhD Students” nemzetközi konferencián 2 előadást, az őszi, országos részvételű „Doktoranduszok Fórumán” pedig 4 előadást tartottak. 2005-ben is megrendeztük (jelentős szakmai érdeklődés közepette) az Inverziós Ankétot. A nemzetközi geofizikai egyesületek (EAGE, EGU) rendezvényein a csoport tagjai 3 posztert mutattak be.

Ebben az évben tartottuk meg a Csoport vezetőségválasztó taggyűlését, ahol az MGE elnökségét Pályi András titkár képviselte. A választáskor a régi vezetőség (Dr. Gyulai Ákos elnök, Dr. Turai Endre titkár, Dr. Szabó Norbert Péter vezetőségi tag) kapott újabb 3 évre bizalmat. A korábbi évekhez hasonlóan fenntartottuk a kapcsolatot a MTESZ megyei szervezetével, rendszeresen részt vettünk a Szövetségi Tanács ülésein és a MTESZ csoportunkat érintő rendezvényeken is.