Eseménynaptár

Április 2019
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  

A Magyar Geofizikusok Egyesületének alföldi csoportja  

A Soproni Egyetem bányászati tanszékei - köztük a geofizikai tanszék - 1959 nyarán Miskolcra történt költöztetése egy új csoport megalakulásának lehetőségét hozta magával. Az alföldi csoport létrejöttét a geofizikai tanszék áthelyezésén kívül az ebben az időszakban Észak-Magyarországon és az Alföldön intenzívvé váló földtani geofizikai kutatások is segítették. Ebben az időszakban ugyanis a Dunától K-re lévő területeken az OKGT és az ELGI kisebb egységei, üzemei végeztek földtani kutatási munkákat. Az ELGI Miskolcra telepítette az észak-magyarországi szilárdásványok kutatását végző karotázs egységét, míg az OKGT Szolnokon és Egerben működtetett kőolaj-kutatási célokra alkalmas lyukgeofizikai méréseket végző csoportokat.

Magyar Geofizikusok Egyesülete
Alföldi csoport

5000 Szolnok, Ady Endre u. 26.

Tel.: 06 56 502 760

A két, ipari tevékenységet folytató részleg szakemberei és a tanszék oktatói 1960-ban megalakították az MGE alföldi csoportját, melynek első elnökévé Csókás János  egyetemi tanárt választották. A csoport igen jól fogta össze a miskolci és a szolnoki szakembereket. Az évente 2-3 közös szakülés, kölcsönös látogatás máig tartó baráti, kollegiális kapcsolatokat teremtett.

A szolnoki és a miskolci részlegek jó kapcsolata ellenére az alföldi csoport lényegében kettős életet élt. A csoporton belül a rendezvények témáiban is megmutatkoztak a helyi adottságokból adódó igények. A miskolci részlegen belül a szilárdásvány-kutatás, a vízkutatás, a bányageofizika és a geofizikai módszerfejlesztés állt az érdeklődés középpontjában, Szolnokon pedig a kőolajkutatás és -termelés szabta meg a rutin munkát és a kutatást, s ezen keresztül a csoport rendezvények témáit. 1965-től 1981-ig, a csoport kettéválásig - kifejezve a két székhelyen dolgozó geofizikusok fontosságát - egy-egy társelnök és egy-egy társtitkár irányította a csoport munkáját.

Már korán, 1965-ben felmerült az igény a csoport kettéválására és a csoport központjának Szolnokra helyezésére. Végül győzött az a felfogás, hogy kár lenne a szénhidrogén-bányászatra leszűkíteni az egyesületi tevékenységet, mert a víz- és szilárdásvány-kutatás, a felszíni geofizikai módszerek, a mérnök-geofizika is fórumot követel, így megmaradt az eredeti forma. Ugyanakkor erősödtek a helyi szakmai igények, emiatt szaporodtak, a külön rendezett szolnoki és miskolci szakülések, ankétok. Közben a csoport létszáma is nőtt, így újra felvetődött a csoport kettéválásának kérdése, amely az 1981. január 22-i miskolcon tisztújító ülésen hivatalos javaslattá is vált.

Az MGE országos elnöksége 1981. február 19-i ülésén elfogadta a javaslatot és döntése alapján a szolnoki részleg szolnoki székhellyel továbbra is alföldi csoport néven lett önálló, a miskolciak az észak-magyarországi csoportban folytatták munkájukat Miskolcon. A Szolnokon  tevékenykedők döntő többsége az olajiparhoz kötődött, hiszen tagjai részben a Kőolajkutató Vállalat szolnoki központjának, orosházi és szegedi üzemeinek, kisebb részben a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat központjának és üzemeinek geofizikus, geológus, matematikus és termelő szakemberei voltak.

Az egyesületi tagság, az egyesületi és a vállalati munka egymásra hatása több területen is jelentkezett. A különböző szintű vállalati vezetők nemcsak támogatták az egyesületi tevékenységeket, hanem maguk is aktív szereplői voltak az egyesületi életnek. Emellett a szakmai munka minőségének javítása céljából szakmai továbbképzésekre, egyesületi szervezésekre is sor került több témában, amelyek egy része talán kötelesség, de az már egyesületi plusz tevékenység, hogy az anyagokat írásban is kiadták (pl. Szelvényezési segédlet - 160 oldal, Mélyfúrási geofizikai gyakorlati ismeretek - 220 oldal).

Tevékenységünkre jellemző volt és máig szem előtt tartjuk „az integrációt", a társegyesületekkel tartandó közös rendezvények szervezését, amely biztosítja tagjaink számára a szakmai kitekintést és az észak-magyarországi csoporttal tartandó szoros kapcsolatot, amely a szakmai fejlődésünk egyik biztosítéka.

A csoport tevékenysége (működése) szakmai rendezvények (vándorgyűlések, szakmai és előadói napok) szervezésében, előadók biztosításában mutatkozott meg. Ezek a rendezvények az aktuális, integrált szakmai ismeretek közvetítésével, az együtt gondolkodás elősegítésével járultak hozzá tagjaink és a rendezvények résztvevői szakmai fejlődéséhez, valamint a támogató vállalatok szakmai kultúrájának emeléséhez. A szolnoki rendezvények jellemzően nagy érdeklődéssel zajlottak, szinte függetlenül attól, hogy szakmai napot, vagy vándorgyűlést szerveztünk.

Nem tagadható, hogy a „rendszerváltás" némi változást hozott a csoport életébe is, hiszen a privatizált cégek - a MOL, a GEOINFORM - kissé másként kezelték az egyesületi munkát, de továbbra is jelentősen támogatták azt. Az új helyzetben tagjaink szakmai „világképe" is formálódott, némileg átalakult, s nehéz volt - és ma még nehezebb - tagjainkat összefogni. Létszámunk nem egyszer jelentősen csökkent, de rövid hullámzás után az 50 fő körüli létszámban beállni látszik.

A MOL Rt. és jogelődjei is magukénak vallották az egyesület alföldi csoportját, hiszen a kölcsönös egymásra hatással biztosítható a szakág fejlődése, a magasabb színvonalú munkavégzés, illetve azok folyamatosan javíthatók.

Rendszeresek a találkozók más szakmai csoportokkal is. Legtöbb esetben van olyan téma, ami közös érdeklődésre tarthat számot. Az OMBKE és az MFT helyi szervezeteivel élő, eleven munkakapcsolat létesült. Több témában (oktatás, jegyzet, diplomaterv, szakmai gyakorlat) van összeköttetés az ME Geofizikai Tanszékével, s így az Észak-Magyarországi Csoporttal is.


Beszámoló a 2012. évi működésről  

(összeállította Tóth József elnök és Vargáné Tóth Ilona titkár)

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja tagjai döntően az olajipar geo-műszaki szakterületein dolgoznak, vagy dolgoztak. Így elsősorban a MOL NyRt. és a Geoinform Kft. dolgozói, illetve nyugdíjasai. A főbb szakterület, amelyen tevékenységüket kifejtik, a mélyfúrási geofizika, illetve a szénhidrogén-tárolók kutatása, értékelése, minősítése.

A csoportot ez évben is a 2011 márciusában megválasztott vezetőség irányította. Taglétszámunk 2012-ben 33 fő volt, ebből 9 fő közvetlenül az MGE-vel tartja a kapcsolatot (meghívók, értesítések, kiadványok, stb.). Az elmúlt év óta a létszám 2 fővel nőtt. Annak ellenére, hogy ez évben saját szervezésű rendezvényünk nem volt, megállapítható, hogy tagjaink aktivitása jónak mondható, aktívan részt vesznek a szakmai közéletben és a különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényeken. Ez az aktivitás más egyesületek (MFT, OMBKE, SPE, EAGE), illetve az anyaegyesület, a Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) és csoportjai rendezvényein való aktív részvételben, elsősorban szakmai előadások megtartásában is megnyilvánult. Ide sorolhatjuk még a MTESZ helyi szervezetével és az SPWLA-val való kapcsolattartást is.

Fontosabb rendezvények, amelyeken az MGE ACS tagjai részt vettek:

·        2011. március 23-24.              IfJú Szakemberek Ankétja, Tatabánya (előadások).

·        2011. június 5-6.                     Különleges fúrási, kútkiképzési, kútjavítási technológiák, anyagok és eszközök, OMBKE konferencia, Szolnok 

·        2012. szeptember 27-29.        Földtudományi- és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás, Miskolc (előadás).

·        2012. október 2-5.                  2nd Central and Eastern European International Oil and Gas Conference and Exhibition, Croatia, Šibenik, (előadás).

·        2012. november 22.                Advanced Technologies and Future Challenges in E&P, SPE  Konferencia, Visegrád.

Több érdekes rendezvényen nem tudtuk képviseltetni magunkat munkahelyi elfoglaltság miatt. Összességében azt lehet mondani, hogy a szakmai rendezvények elősegítik a szakmában való tájékozottságot, megismerhetők az egyes szakterületek fejlődési irányai. Örvendetes, hogy a tagságunk átlagéletkorának növekedése megállt, ill. csökkent, több tehetséges, a szakmai közéletben aktív fiatal kezdett dolgozni szakterületünkön.


Beszámoló a 2011. évi működésről  

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja tagjai döntően az olajipar geo-műszaki szakterületein dolgoznak, vagy dolgoztak. Így elsősorban a MOL Nyrt és a Geoinform Kft. dolgozói, illetve nyugdíjasai. A főbb szakterület, amelyen tevékenységüket kifejtik a mélyfúrási geofizika, illetve a szénhidrogén-tárolók kutatása, értékelése, minősítése.

 A csoportot 2011 márciusától új összetételű vezetőség irányítja, a nyugdíjba vonult dr. Kiss Bertalant a tagság társelnökké választotta. Taglétszámunk az 2011-ben 31 fő volt, ebből 9 fő közvetlenül az MGE-vel tartja a kapcsolatot (meghívók, értesítések, kiadványok, stb.). Az elmúlt év óta a létszám kismértékben nőtt. Örvendetes, hogy a tagságunk átlagéletkorának növekedése megállt, ill. csökkent, több tehetség, a szakmai közéletben aktív  fiatal kezdett dolgozni szakterületünkön, egyesületi belépésük folyamatban van.   

 Annak ellenére, hogy ez évben saját szervezésű rendezvényünk nem volt, megállapítható, hogy tagjaink aktivitása jónak mondható, aktívan részt vesznek a szakmai közéletben és a különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényeken. Ez az aktivitás más egyesületek (MFT, OMBKE, SPE, EAGE), illetve az anyaegyesület a Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) és csoportjai rendezvényein való aktív részvételben is megnyilvánul, pl. szakmai előadások megtartásában. Ide sorolhatjuk még a MTESZ helyi szervezetével és az SPWLA-val való kapcsolattartást is. (Egyik tagunk a MTESZ helyi szervezeténél Ellenőrző Bizottsági tag, egy másik tagunk az SPWLA Budapest Chapter elnöke).  

Fontosabb rendezvények, amelyeken az MGE ACS tagjai részt vettek:

·       2011. március 25-26.              IfJú Szakemberek Ankétja, Győr

·        2011. június 1-3.                     2011 UK Formation Evaluation HPHT Summit (Successful Implementation of HPHT Formation Evaluation Operations)

·        2011. szeptember 14-16.        OMBKE Vándorgyűlés, Siófok (előadás)

·        2011. szeptember 28-30.        SLB  New Technologies Workshop,  Celle

·        2011. október 3-5.                 Balkán Geofizikai Konferencia Budapest

·        2011. november 10.                Magyar Tudomány Napja , Szolnok

·        2011. november 17.                How to maximize the value of mature HC fields, SPE  Konferencia Budapest

·        2011. november 24.               MFT-MGE Földtudományi Ankét,  Nagykanizsa

Több érdekes rendezvényen nem tudtuk képviseltetni magunkat munkahelyi elfoglaltság miatt. Összességében azt lehet mondani, hogy a szakmai rendezvények elősegítik a szakmában való tájékozottságot, megismerhetők az egyes szakterületek fejlődési irányai.

Tóth József elnök, Lipták Ernő társelnök, Szalóki István társelnök, Vargáné Tóth Ilona titkár


Beszámoló a 2010. évi működésről  

(összeállította Tóth József elnök, Kiss Bertalan titkár)

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja tagjai döntően az olajipar geo-műszaki szakterületein dolgoznak, vagy dolgoztak. Így elsősorban a MOL Nyrt és a Geoinform Kft. dolgozói, illetve nyugdíjasai. A főbb szakterület, amelyen tevékenységüket kifejtik a mélyfúrási geofizika, illetve a szénhidrogén-tárolók kutatása, értékelése, minősítése. Taglétszámunk a 2009. évivel azonos, 29 fő ebből 9 fő közvetlenül az MGE-vel tartja az „adminisztratív” kapcsolatot (meghívók, értesítések, kiadványok, stb.).
Annak ellenére, hogy ez évben saját szervezés
ű rendezvényünk nem volt, megállapítható, hogy tagjaink aktivitása jónak mondható, aktívan részt vesznek a szakmai közéletben és a különböző hazai és külföldi szakmai rendezvényeken.
Ez az aktivitás más egyesületek (MFT, OMBKE, SPE, EAGE), illetve az anyaegyesület a Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) és csoportjai rendezvényein való aktív részvételben is megnyilvánul, pl. szakmai el
őadások megtartásában. Ide sorolhatjuk még a MTESZ helyi szervezetével és az SPWLA-val való kapcsolattartást is. (Egyik tagunk a MTESZ helyi szervezeténél Ellenőrző Bizottsági tag, egy másik tagunk az SPWLA Budapest Chapter elnöke).
Fontosabb rendezvények, amelyeken az MGE ACS tagjai részt vettek:
• 2010. május 10-12. HPHT Logging Technology, Aberdeen
• 2010. május 20-22. MFT,MGE,OMBKE Vándorgy
űlés, Szeged
• 2010. június.14. Electric wireline DRM (Deployment Risk Management), Szolnok
• 2010. október 13-15 Unconventional CH Workshop Celle
• 2010. november 18. Magyar Tudomány Napja , Szolnok
• 2010. november 18 MFT-MGE Földtudományi Ankét, Nagykanizsa
• 2010. november 18. How to maximize the value of mature HC fields, SPE Konferencia Budapest
• 2010. december. 8. Borehole image processing and interpretation, Szolnok
Több érdekes rendezvényen nem tudtuk képviseltetni magunkat munkahelyi elfoglaltság miatt. Összességében azt lehet mondani, hogy a szakmai rendezvények el
ősegítik a szakmában való tájékozottságot, megismerhetők az egyes szakterületek fejlődési irányai. Törekedni kellene több workshop jellegű rendezvény szervezésére, ahol a szakmai ismeretek átadásán túl korrekt szakszerű szakmai vitákban lehetőség nyílna az eltérő vélemények ütköztetésére, az eltérő megközelítésű problémamegoldások megismerésére.
A MTESZ Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Szervezete m
űködési, finanszírozási gondokkal küzd, ami sajnálatos, s ebből következően 2010-ben sem tudta ingyenesen a tagegyesületek rendezvényei rendelkezésére bocsátani a Technika Házát.


Beszámoló a 2008. évi működésről

Összeállította Tóth József elnök, Kiss Bertalan titkár

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi Csoportja tagjai döntően az olajipar geo-műszaki szakterületein dolgoznak, vagy dolgoztak. Így elsősorban a MOL Nyrt és a Geoinform Kft. dolgozói , illetve nyugdíjasai. A főbb szakterület, amelyen tevékenységüket kifejtik a mélyfúrási geofizika, illetve a szénhidrogén-tárolók értékelése.

Annak ellenére, hogy saját szervezésű rendezvényünk nem volt, tagjaink aktivitása jónak mondható! Ez az aktivitás más egyesületek (MHFT, EAGE, OMBKE,…), illetve az anyaegyesület a Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) és csoportjai rendezvényein való aktív részvételben nyilvánul meg. Ide sorolhatjuk még a MTESZ helyi szervezetével és az SPWLA-val való kapcsolattartást is. (Egyik tagunkat a MTESZ helyi szervezeténél Ellenőrző Bizottsági taggá választották. Egy másik tagunk az SPWLA Budapest Chapter elnöke lett).

Taglétszámunk 24 fő (az MGE-n belül), ezen túlmenően 6 fő közvetlenül az MGE-vel tartja az „adminisztratív” kapcsolatot (meghívók, értesítések, kiadványok,…).

Rendezvények, amelyeken az MGE ACS tagjai részt vettek:

 

°2008.02.28.               100 éves az ELGI.

° 2008.03.28-29.        Ifjúsági Ankét (Baja).

°2008.04.17÷20.        A „Föld bolygó nemzetközi éve” (Magyar Természettud. Múzeum )

° 2008.04.25.              MGE Közgyűlés, éves, rendes (Magyar Természettud. Múzeum)

° 2008.05.16.              „ Nem hagyományos szénhidrogén-tárolók” (Szolnok, Technika Háza).  

° 2008.06.09÷12.        EAGE éves Közgyűlés és műszerkiállítás (Róma).

° 2008.09.10.              Szeniorok kirándulása ( Sümeg).

°2008.09.16÷19.        XXVII. NEMZETKÖZI OLAJ- és GÁZIPARI KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS (Siófok). Ezen a rendezvényen előadásokkal is szerepeltek tagjaink.

° 2008.11.06.              A Magyar és Világtudomány Napja XII. megyei rendezvénye  (Szolnok, Tudomány és Technika Háza ), amelyen egy előadást tartottak tagjaink és közreműködtek a „Föld bolygó éve” című kiállítás megszervezésében.  

° 2008.11.13.              MFT-MGE Földtudományi Ankét ( Nagykanizsa ).

°2008.12.09.               MTESZ Jász- Nagykun- Szolnok megyei szervezete kibővített Elnökségi ülés.

° 2008.12.11.              MGE „harmadik Luca-napi”évzáró Elnökségi ülés.

°2008.12.20.               MTESZ Jász- Nagykun- Szolnok megyei szervezete Évzáró Ebédje.

 

A csoport taglétszámának csökkenése  a tagság kiöregedésével felgyorsult. Ennek érdekében lépéseket tettünk a fiatalok bevonására az egyesületi életbe, támogattuk munkahelyi beilleszkedésüket. Tagjaink jelentős szerepet vállaltak az egyetemisták szakmai képzésében elsősorban a szakmai gyakorlatokon és a diplomamunkák elkészítésénél nyújtott támogatással, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a jövőben soraink között tudhassuk őket. Emiatt  2008 évben is kiemelten kezeltük az egyetemekkel való együttműködést..

 2008-ra őszére tervezett szakmai napunkat, melyet a SPWLA Budapest Chapter-rel és Geoinform Kft-val közösen kívántuk megrendezni, az utóbbinál felmerült technikai problémák miatt 2009 év elejére kellett. halasztanunk.

 


Beszámoló a 2005. évi működésről

Összeállította Tóth József elnök, Kiss Bertalan titkár

Az MGE ACS szervezésében önálló szakmai rendezvény nem volt a beszámolási időszakban. Ennek ellenére a csoport aktivitása elfogadható volt, bár a korábbi évekhez képest csökkent. Tagjaink szakmai-tudományos tevékenységüket más társszakterületek rendezvényein gyakorolták: Lehetőségeink szerint a jelentősebb eseményeken képviseltettük magunkat, és egy részükön szakmai előadásokkal is részt vettünk,

EAGE éves rendezvénye    – Madrid, 2005.   -2 fő résztvevő, 1 poszt. előadás;

XXVI. Nemzetközi Olaj-és Gázipari Konferencia, Vándorgyűlés - 4 fő résztvevő, 2 előadás

V. Jubileumi Geotudományi Ankét  -Nagykanizsa, 2005. - 4 fő résztvevő;

SPE EOR konferencia   -Budapest 2005.   - 1 fő résztvevő;

SPWLA éves szimpózium   -New Orleans, 2005. - 1 fő résztvevő.

 A csoport tevékenységét 11 fős vezetőség irányítja, amely a szükségleteknek megfelelően ülésezett: A vezetőségi ülésekre meghívtuk az OMBKE KFVSz elnökét és a MHFT Alföldi Szervezete elnökét. Taglétszámunkat nem sikerült szinten tartani, jelenleg az MGE ACS létszáma 39 fő, ebből 24 fő rendes tag, 1 fő ifjúsági korú, 14 fő nyugdíjas. A tagok számában lehet eltérés, mivel nem mindegyik egyéni tagunkról tudunk. A tagdíjakat tagjaink időben befizették, köszönet illeti Révész Sándornét, aki az adminisztrációt bonyolítja. Megállapítható, hogy a tagság tekintetében az utánpótlás nincs rendesen biztosítva, s ez fennáll a munkahelyeken is.

Erőnknek és lehetőségeinknek megfelelően segítettük a MOL-MGE együttműködést! Hasonlóan említésre méltó a (MGE) nyugdíjasok és a Magyar Geofizikusokért Alapítvány közötti kapcsolat elősegítése, ápolása.