Eseménynaptár

Október 2018
H K Sze Cs P Szo V
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A Magyar Geofizikusok Egyesületének soproni csoportja

A Soproni Csoport tevékenysége a Magyar Tudományos Akadémia volt Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének (MTA GGKI) tevékenységéhez köthető. A Kutatóintézetet 1955-ben alapítottak, helyileg Sopronban található, míg annak Szeizmológiai Főosztálya és Obszervatóriuma Budapesten. A Soproni Csoport létszámát az intézetben dolgozó kutatók teszik ki, jelenleg 33 fő. 

Az MTA GGKI tevékenysége:

      A szilárd Föld és a Föld körüli térség megismerésére irányuló elméleti kutatások, kísérleti mérések (a Föld belső szerkezete és folyamatai, erőterei, nap-földfizikai relációk);

      Tudományos módszerek, műszerek, méréstechnikák, információs rendszerek fejlesztése;

      Folyamatos obszervatóriumi megfigyelések, adatfeldolgozás, nemzetközi és hazai adatszolgáltatás (szeizmológia, geomágnesség, aeronómia, geodinamika);

      Nemzetközi szervezetek (programok) munkájában való részvétel, az ország nemzetközi kötelezettségeiből fakadó kutatási és tudománypolitikai feladatok ellátása;

      Az elért eredmények publikálása, külföldön elért eredmények közvetítése, oktatás, tudományos ismeretterjesztés, tudományos rendezvények szervezése,

      Segítségnyújtás különböző intézményeknél felmerülő geodéziai és geofizikai problémák megoldásában.

 


 

Beszámoló a 2012. évi működésről

 (összeállította: Novák Attila elnök, Barta Veronika titkár)

A Soproni Csoport 37 fővel (1 belépő, 1 elhalálozás) az elmúlt évek hagyományainak megfelelően végezte tevékenységét. Az év során a Soproni Csoport 3 előadói ülést szervezett:

·       2011. 01. 19. Prof. Michael Rycroft: D.C. and A.C. global atmospheric electric circuit phenomena. Editor in Chief, Surveys in Geophysics, Cambridge, United Kingdom,

·       2012. 09. 06. Prof. Urs Klötzli: Geochemical and chronological aspects of plumbing systems feeding mantle melts to the continental crust as exemplified by the Ivrea-Verbano Zone in Italy. University of Vienna, Austria, a bécsi Geozentrum Geokronológia Divíziójának egyik vezető oktatója-kutatója,

·       2012. 09. 27. Dr. Horn János: Természeti erőforrások, kiemelten a meg nem újulók. Aranyokleveles olajmérnök, okleveles gazdasági mérnök, okleveles szakközgazda (OMBKE Bányászati Szakosztály, Budapesti Helyi Szervezete közös rendezésében).

A december 7-én megtartott szokásos fehér asztal melletti évzáró ülésén a Csoport vezetősége beszámolt éves tevékenységéről.


Beszámoló a 2011. évi működésről

 (összeállította: Novák Attila elnök, Barta Veronika titkár)

A Soproni Csoport 38 fővel (2 belépő) az elmúlt évek hagyományainak megfelelően végezte tevékenységét. 2011. 04. 06.-án tartandó tisztújításon a tagság egyhangúan megszavazta a következő 3 év Soproni Területi Csoport elnökét (Novák Attila) és titkárát (Barta Veronika).

Az év során a Soproni Csoport 7 előadói ülést szervezett:

 • 2011. 03. 02. - Dr. Szabó József, Kovaliczky Éva és Goldschmidt Gergely, Asztrobiológiai kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. BME villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlési és Villamosságtani Tanszék, Űrkutató Csoport,

 • 2011. 03. 22. - Kocsis Gábor, Gubicza Ágnes, Király Richard, Goldschmidt Gergely, Az ESA ESEO diákműholdjára tervezett elektronsűrűség mérő szonda. BME Természettudományi, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Szélessávu hirközlés és Villamosságtan Tanszék,Űrkutató Csoport,

 • 2011. 05. 31. - Dr. Anna Odzimek, Atmospheric electricity research at the Institute of Geophysics PAS. Geofizikai Intézet, Varsó,

 • 2011. 11. 17. - Dr. Hirn Attila, A TriTel háromtengelyű űrdozimetriai teleszkóp. KFKI AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport,

 • Zábori Balázs, A CoCoRad kísérlet az Európai Űrügynökség BEXUS programjában. BME,

 • 2011. 11. 29. - Prof. Viacheslav A. Pilipenko, Impulsive Coupling between the Atmosphere and Ionosphere/Magnetosphere. Orosz Tud. Akad. Geofizikai Intézet, Moszkva,

 • 2011. 12. 15. - Barta Veronika, A nagycenki obszervatórium ionoszondája által készített ionogrammok kiértékelése és értelmezése. MTA GGKI, NYME.

             Évi szokásos tanulmányutunkat az osztrák Hinterbrühl tavasbarlang és környékének megtekintését foglalta magába. A december 9.-én megtartott szokásos fehér asztal melletti évzáró ülésén a Csoport vezetősége beszámolt éves tevékenységéről.


Beszámoló a 2010. évi működésről

 (összeállította: Kis Árpád elnök, Novák Attila titkár)

A Soproni Csoport 36 fővel (1 új belépő) az elmúlt évek hagyományainak megfelelően végezte tevékenységét. Az év során 5 előadói ülést szervezett.
2010. 01.15. MTA GGKI, F
őosztályi beszámoló ülés
2010. 02.05. Dr. Horn János, Hazánk természeti er
őforrásai nemzetközi kitekintéssel
2010. 02.05. Dr. Szarka László, Az energiatermeléssel és fogyasztással kapcsolatos emberi tevékenység környezetre gyakorolt intenzitása
2010. 03.24. Dr. Willie Soon, „The Sun-Climate connection” cím
ű előadásának megtekintése felvételről
2010. 05.13. Pawel Czubak, Continuous geomagnetic obszervations run by Institute of Geophysics PAS (Polish Academy of Sciences)
A Csoport a XII. Országos Fels
őoktatási Környezettudományi Diákkonferencia megrendezésében vett részt (Sopron, 2010. április 6-7). Évi szokásos tanulmányutunk a Komáromi erőd és a Pannonhalmi Apátság megtekintését foglalta magába. A december 10-én megtartott szokásos fehér asztal melletti évzáró ülésen a Csoport vezetősége beszámolt éves tevékenységéről.


Beszámoló a 2008. évi működésről

Összeállította: Kis Árpád elnök és Novák Attila titkár

A Soproni Csoport 38 fővel (5 belépő) az elmúlt év hagyományainak megfelelően végezte tevékenységét. Az év során 2 előadói ülést szervezett:

 • 2008. 01. 22. – MTA GGKI, Főosztályi beszámoló ülés Földi elektromágnesség címmel

 • 2008. 05. 16. – Vadimir A. Shevnin (Moszkvai Állami Egyetem), Petrophysical technology for VES in clean and oil-contaminated soil címmel.

Emellett a Föld Nemzetközi Évének keretében több hazai rendezvényen képviseltette magát az MTA GGKI munkatársai révén. Ezek közül néhány:

 •  
 • - 2008. április 17-20. között a "Földtudományos Forgatag”-on Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeumban, 

 • - 2008. április 29. MTA VEAB a Föld Bolygó Nemzetközi Éve alkalmából.

A Föld Nemzetközi Évével kapcsolatos legeredményesebb tevékenységünk a GEOFIFIKA ismeretterjesztő folyóirat (12 szám) szerkesztése és terjesztése volt rendezvényeken, ill. oktatási intézmények részére (Szarka László főszerkesztő).

Az év során az IAGA 2009 Soproni Konferencia előkészítésében, szervezésében volt fő feladatunk. A rendezvény népszerűsítése végett a szervező bizottság az AGU Fall Meeting-en (dec. 15-19.) San Francisco-ban képviseltette magát. Az MGE Soproni Csoportja nevében előre is köszönjük az MGE segítségét és támogatását.

Évi szokásos tanulmányutunk ezúttal Ausztriába (Baumgarten, Würflach - Johannesbachklamm, Muthmannsdorf) vitt, ahol a környékbeli jellegzetes kulturális nevezetességeket néztük meg, szakmai programként, pedig egy márványbányát ill. egy szurdokot látogattunk meg. A december 4.-én megtartott szokásos fehér asztal melletti évzáró közgyűlésen a Csoport vezetősége beszámolt éves tevékenységéről.


Beszámoló a 2007. évi működésről

 Összeállította: Szalai Sándor elnök és Novák Attila titkár

A Soproni Csoport 33 fővel az elmúlt évek hagyományainak megfelelően végzi tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet keretein belül. Az elmúlt év során 8 előadói ülést szervezett, ebből négy hazai és négy külföldi előadó által tartott beszámoló került megrendezésre:

 

-        2007. 01. 31. – MTA GGKI, Főosztályi beszámoló ülés Földi elektromágnesség címmel, (jelenlévők: 22 fő, hozzászólók: 10 fő)

-        2007. 04. 24. – Varga Péter, A magyarországi szeizmológia története II.,
(jelenlévők: 15 fő, hozzászólók: 2 fő)

-        2007. 04. 25. – V. Y. Zadorozhnaya (Council for Geoscience, Petrosia), Polarization processes in rocks and measured electrical resistivity címmel, (jelenlévők: 6 fő, hozzászólók: 4 fő)

-        2007. 05. 24. – Dr. Nagy Dezső (Geodetic Survey Division, Ottawa, Canada), A földrajzi hosszúság meghatározása tengeren a XVIII. században: a kronométer fejlesztése (jelenlévők: 22 fő, hozzászólók: 4 fő)

-        2007. 10. 08. – Király András (MOL, KTD), A MOL Kutatási-Termelési Divízió eredményei és kilátásai (jelenlévők: 12 fő, hozzászólók: 4 fő)

-        2007. 10. 08. – Rokob Krisztina (NYME, MTA GGKI), Mit mesélnek a kovamoszatok a Balaton múltjáról? (A Siófoki-medence fejlődéstörténeti rekonstrukciója)
(jelenlévők: 22 fő, hozzászólók: 4 fő)

-        2007. 10. 30. – T. Souvechenko (Institute of Geophysics, Kiev, Ukraine), Geoelctromagnetic study of seismogenic zone in Turkey, (jelenlévők: 20 fő, hozzászólók: 4 fő)

-        2007. 10. 30. – I. I. Rokityansky (Institute of Geophysics, Kiev, Ukraine), Geophysical consquences of Kozyre’s causal mechanics, (jelenlévők: 18 fő, hozzászólók: 6 fő)